Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Maria
Nazwisko: Juniszewska
Nazwisko rodowe: Kurowska
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 29-07-1915
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 17.02.1976 zarejestrowana do SOR "Kolporter" dot. kolportażu artykułów zawierających "fałszywe, tendencyjne wiadomości o ustroju PRL". 11.05.1976 sprawę przerejestrowano i włączono do KE o nr. rej. 660. IPN Wr 022/212 (226/II)
Sprawa śledcza Sprawa śledcza prowadzona przez Prokuraturę Wojewódzką w Legnicy (II Ds.3/76/s) i Wydz. Śledczy KWMO Legnica (RSD-2/76) dot. H. Juniszewskiej, która wysyłając "do różnych odbiorców na terenie Polski kopię artykułów prasy londyńskiej o treści antypaństwowej rozpowszechniała fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Sprawę warunkowo umorzono. W zapisach ewidencyjnych różne daty jego zakończenia: 30.03.1976, 30.04.1976, a w aktach o sygn. IPN Wr 022/212 także 16.04.1976. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna H. Juniszewskiej po zawieszeniu postępowania przygotowawczego. Ponieważ nie stwierdzono, "aby w dalszym ciągu prowadziła działalność antypaństwową poprzez rozpowszechnianie materiałów o wrogiej treści", zaniechano dalszego prowadzenia KE. W aktach zachowało się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę, "do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od 4.5.1976 r. do 4.5.1978" wydane przez Wydz. III KWMO Legnica w związku ze sprawą Lg 653. IPN Wr 022/212 (226/II)
.