Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesława Kazimiera
Nazwisko: Promis
Nazwisko rodowe: Jankowska
Miejsce urodzenia: Cegielnia
Data urodzenia: 27-11-1944
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Czesława Kazimiera Promis występuje w materiałach jako osoba „mająca związek ze sprawą”. SOR dot. kolportażu „nielegalnego” biuletynu „Nasza Solidarność” przez byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 035/1284 t. 1 (1435/II).
Zabezpieczenie operacyjne [ZO] Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiały arch. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.