Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Szatkiewicz
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 28-12-1951
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 3.09.1982 pod nr 20730 przez Wydz. V KWMO w Bydgoszczy do SOS krypt. "Koło" nr rej. 20144 prowadzonej od 25.02.1982 do 4.09.1985 w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" w Bydgoskiej Fabryce Kabli. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z E. Szatkiewiczem rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6552/II zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 6552/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta administracyjne Meldunki dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim. Eugeniusz Szatkiewicz, członek prezydium KZ NSZZ «Solidarność» w Bydgoskiej Fabryce Kabli 10.03.1981 odczytał komunikat zakładowej «Solidarności» kierowany do Prokuratora Generalnego PRL, w którym były zawarte informacje o niepraworządnych metodach stosowanych przez funkcjonariuszy MO. IPN By 077/337 t. 4 (101/4)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW]/ Kontakt Operacyjny [KO] W teczce pracy TW pseud. "Witek" znajduje się doniesienie dotyczące E. Szatkiewicza z 16.08.1982 w związku z udziałem w nielegalnym spotkaniu działaczy zawieszonego NSZZ «Solidarność» Bydgoskiej Fabryki Kabli. IPN By 0085/1494 (40745/I)
Teczka rezydenta W aktach znajduje się doniesienie dotyczące E. Szatkiewicza z 29.03.1985 w sprawie poziomu życia rencistów i emerytów w kontekście podwyżek cen artykułów żywnościowych. IPN By 0085/1501 t. 2 (40757/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] E. Szatkiewicz przechodzi w aktach jako przewodniczący Rady Pracowniczej Bydgoskiej Fabryki Kabli, z którym TW pseud. "Zagłoba" na polecenie oficera prowadzącego miał nawiązać kontakt w związku z omówieniem sprawy regulaminu podziału premii i reakcji wśród załogi fabryki. IPN By 0085/1484 t. 2 (40735/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Tekla" znajduje się doniesienie dotyczące E. Szatkiewicza z dnia 18.04.1986. IPN By0085/1486 t. 2 (40737/I)