Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marzenna Danuta
Nazwisko: Linska-Wawrzon
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 04-02-1964
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 02-08-2011
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 494/11/Gd zarządzenie z dnia 13.09.2011 r. dotyczące Marzenny Linskiej-Wawrzon – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.