Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 04-08-1928
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 08.03.1947. Członek PZPR od 15.12.1948. Przewodniczący Rady Zakładowej przy KP PZPR w Rawie Mazowieckiej - brak bliższych danych. Sekretarz POP PZPR - brak bliższych danych. Słuchacz i absolwent Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej 09.1952-07.1953.
Bibliografia: AP Łódź, KP PZPR w Rawie Mazowieckiej, protokóły z powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych (dalej: pksw) 1962-1975, 1079/4-8, protokół z Plenum KP PZR w dniu 02.09.1960, 1079/13, k. 327; protokół z Plenum KP w dniu 24.06.1971, 1079/20, k. 83, 88; protokóły posiedzeń Egzekutywy KP 1960-1971, 1079/40-56; KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225; protokół Nr 11/71 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Łodzi w dniu 21.06.1971, 1063/221, k. 44, 88, 90Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Miejski Tomaszów Mazowiecki PZPR 15-12-1951 31-08-1952 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 01-09-1953 31-12-1957 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225
Członek Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 13-06-1954 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 1955 1957 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225
Instruktor Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 01-01-1958 31-08-1960 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/3225
Sekretarz Organizacyjny Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 01-09-1960 24-06-1971 AP Łódź, KP PZPR w Rawie Mazowieckiej, protokoły z Plenum KP - (z dnia 02.09.1960), 1079/13; (z dnia 24.06.1971), 1079/20; protokoły posiedzeń Egzekutywy 1960-1971, 1079/40-56; protokół Nr 11/71 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Łodzi (z dnia 21.06.1971), 1063/221
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 01-09-1960 24-06-1971 AP Łódź, KP PZPR w Rawie Mazowieckiej, protokóły z Plenum KP - (z dnia 02.09.1960), 1079/13; (z dnia 24.06.1971), 1079/20; protokoły posiedzeń Egzekutywy 1960-1971, 1079/40-56
Członek Plenum Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 01-09-1960 AP Łódź, KP PZPR w Rawie Mazowieckiej, protokóły z Plenum KP - (z dnia 02.091960), 1079/13; (z dnia 24.06.1971), 1079/20
Przewodniczący Powiatowa Komisja Rewizyjna Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 15-02-1975 AP Łódź, KP PZPR w Rawie Mazowieckiej, protokoły z XVI pksw -15.02.1975, 1079/8