Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Hortmanowicz
Nazwisko rodowe: Pytko
Miejsce urodzenia: Pacanów
Data urodzenia: 05-09-1938
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.08.1971 lekarz medycyny Zygmunt Hortmanowicz został zarejestrowany przez SB z KP MO w Sanoku pod numerem 5326 jako kandydat na tajnego współpracownika. W zapisach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o powodach tej rejestracji i zainteresowania SB osobą ww. lekarza oraz o powodach zakończenia tej sprawy. Dnia 26.01.1973 materiały tej sprawy przekazano do KP MO w Lesku. W dniu 17.07.1975 złożono je do archiwum Wydziału „C” KW MO w Rzeszowie pod sygnaturą 11239/I-k, a następnie zmikrofilmowano. W latach późniejszych materiały te zniszczono. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w aktach operacyjnych KW MO w Nowym Sączu z lat 1981-1982: w meldunkach i informacjach dotyczących "sytuacji operacyjno-politycznej" w województwie i działalności NSZZ "Solidarność" na terenie województwa nowosądeckiego. Funkcjonariusze SB zapisali w nich m.in.: „Zygmunt Hortmanowicz - były przewodniczący KZ NSZZ >Solidarność< w DW ZNP Szczawnica – negatywna postawa do ustroju PRL”. Materiały te złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Nowym Sączu pod sygnaturą 41/IV. IPN Kr 038/12 (41/IV).
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KW MO Krosno z lat 1977-1980 zawierają m.in. zapis, iż w dniu 27.12.1977 Zygmunt Hortmanowicz otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd do Iranu. Z kolei dnia 22.02.1980 otrzymał odmowę na wyjazd do Francji. Od tej decyzji ww. odwołał się, ale to odwołanie rozpatrzono negatywnie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.