Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Jadwiga
Nazwisko: Kaniewska
Nazwisko rodowe: Zajączkowska
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 10-12-1932
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 31.10.1984 Danuta Kaniewska, inżynier chemik i w latach 1980-ch pracowniczka Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, została objęta operacyjnym "zabezpieczeniem" ("zab.") przez SB z Wydziału III Biura Studiów MSW - pod numerem rejestr. 88743. Powód tej rejestracji i "zabezpieczenia" (wg zapisu ze stycznia 1986): „Była aktywną działaczką >Solidarności<. Po wprowadzeniu stanu wojennego brała czynny udział w akcjach protestacyjnych. W 1982 r. w jej mieszkaniu był punkt kolportażu nielegalnej literatury”. W dniu 6.01.1986 materiały tej sprawy złożono do archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnaturą 53383/II, następnie je zmikrofilmowano i nadano im sygnaturę 53383/2. Powyższe materiały archiwalne zostały zniszczone. Materiały 53383/II, 53383/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje jako "podejrzana" w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie z lat 1985-1989. Akta te dotyczyły grupy osób podejrzanych o "działalność przestępczą w nielegalnym związku pod nazwą >Konfederacja Polski Niepodległej< w latach 1984-1985 na terenie Warszawy". IPN BU 576/309 t. 1 (II Ds. 109/85).