Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa
Nazwisko: Zając-Goleń
Nazwisko rodowe: Zając
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 04-10-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ewa Zając była kontrolowana operacyjnie w ramach SOS krypt. "Holender" nr rej. KR 17921. Została zarejestrowana do sprawy przez Wydział IV KWMO w Krakowie pod nr rej. KR 20809 w dn. 24.08.1978. Brała udział w działalności Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie. Materiały SOS "Holender" zakończono 22.10.1981 i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15382/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta o 15382/II gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ewa Zając była kontrolowana operacyjnie w ramach KE nr rej. KR 25819. Zarejestrowana w ramach akcji "Klon" 15.01.1982, rozpracowywana jako b. etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Krakowie. Wydział V przekazał materiały KE 28.02.1983 do Wydziału III-1 KWMO w Krakowie. Akta zniszczono w 1989. Akta KR 25819 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny nr rej. KR 27375 zarejestrowany 19.04.1983. Utworzony z przerejestrowanych na stan Wydziału III-1 KWMO w Krakowie materiałów prowadzonego wcześniej przez Wydział V KWMO w Krakowie kwestionariusza na Ewę Zając KE nr rej. KR 25819. Kontrolowana operacyjnie jako b. etatowy pracownik ZR NSZZ "Solidarność" w Krakowie. Materiały zakończono 28.07.1984 i złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 08.08.1984 pod sygn. 16436/II. Akta zniszczono w 1989. Informacja o zniszczeniu akt z datą 24.09.1989. Akta 16436/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.