Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Tamara
Nazwisko: Galas
Nazwisko rodowe: Czubilińska
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 27-07-1959
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Czesława
Znany/a też jako:
Ewa Tamara Stolarczyk


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę operacyjnego sprawdzenia założono na podstawie informacji, że ww. przebywając za granicą nawiązała kontakt z działaczem b. NSZZ „Solidarność”, a ponieważ po powrocie do kraju otrzymała „nielegalne wydawnictwa o treści szkalującej władzę i ustrój PRL”, istniało podejrzenie, że „może ona być wykorzystywana do kolportowania tych wydawnictw”. Celem sprawy było potwierdzenie i udokumentowanie faktu otrzymania i kolportowania nielegalnych wydawnictw oraz ustalenie nadawcy przesyłki. W wyniku podjętych działań operacyjnych zabezpieczono 1 egz. dwutygodnika Komitetu Obrony Solidarności /KOS/ „Pogląd”. Korespondencję ww. objęto kontrolą Wydziału „W”, a w dn. 5.08.1985 z figurantką przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zastosowane sprawdzenie wykazało, że ww. „nie prowadzi żadnej wrogiej działalności, jak również nie utrzymuje kontaktów z osobami znanymi z antypaństwowej działalności”. W dn.12.09.1985 akta sprawy zostały przekazane do archiwum. IPN Ka 048/1772 (41533/II)
Materiały operacyjne W aktach SOS o krypt. "Przesyłka" znajduje się pismo Szefa Wydziału II Kaszubskiej Brygady WOP z dn. 21.04.1987 do Naczelnika Wydziału „C” z prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych II-41533 dotyczących Ewy Stolarczyk, ponieważ ww. pozostaje „w operacyjnym zainteresowaniu naszej jednostki”. Materiały archiwalne zostały zwrócone po wykorzystaniu do celów operacyjnych w dn. 2.06.1987. IPN Ka 048/1772 (41533/II)