Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek Stanisław
Nazwisko: Wygoda
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 01-02-1965
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 20-09-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/337969 (EAKR 337969).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Kr 99/08 zarządzenie z dnia 28.01.2009 r. dotyczące Jacka Stanisława Wygody – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.