Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Witold
Nazwisko: Jarosiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-09-1909
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1945 r., następnie w PZPR. W 1929 roku rozpoczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek organizacji 'Życie" i Komunistycznego Związku Młodzieży Polski (KZMP). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Po wstąpieniu do PPR (1945) rozpoczął pracę w KW w Katowicach, brak bliższych danych. Sekretarz Frontu Jedności Narodu (FJN) w latach 1961-1983. Poseł na Sejm PRL w latach 1952-1980.

Źródło: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3113/141, s. 7, dalej ARM 3113/141, s...;Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 363-364.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PPR 1947 1948 ARM 3113/141, s. 7.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 1949 1949 ARM 3113/141, s. 7.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 13-11-1949 17-03-1954 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 69,78.
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-01-1950 31-05-1950 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 124.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 18-04-1950 26-05-1950 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.330.
Minister Ministerstwo Oświaty Warszawa Brak 07-07-1950 4-08-1956 ARM 3113/141, s. 6,10,21; Mołdawa T.,Ludzie władzy 1944-1991, s. 196.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 78; T. Mołdawa, s. 363
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-03-1956 15-11-1968 Mołdawa T.,Ludzie władzy 1944-1991, s. 263.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 25-02-1957 1-02-1960 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.331.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 22-12-1968 28-03-1972 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 172.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 15-02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 157, 215.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 224.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.