Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marian
Nazwisko: Poślednik
Miejsce urodzenia: Pasierby
Data urodzenia: 02-08-1959
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Senator Senat RP 25-10-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (sygn. arch. EALE 157005). Akt o sygn. arch. EALE 157005 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Po 499/11 zarządzenie z dnia 17.11.2011 r. dotyczące Mariana Poślednika – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.