Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Magott
Miejsce urodzenia: Wieruszów
Data urodzenia: 28-12-1906
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:
Magot

Ps."Szmaja"


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne "Meldunki, raporty i protokoły przesłuchań świadków dot. działalności band (KWP) w pow. Wieluń". A. Magott występuje w raporcie sprawozdawczym jako jeden z aresztowanych członków KWP (Konspiracyjnego Wojska Polskiego). IPN Ld Pf 10/376 (397/X)
Akta śledcze Dot. "nielegalnej organizacji KWK [Konspiracyjne Wojsko Polskie]" działającej w Wieruszowie, do której należał A. Magott. IPN Ld PF 12/959 (3277/III)
Akta sądowe Wyrokiem z 15.06.1951 uznany winnym m.in.: przynależności do "nielegalnej organizacji S.O.S [Służba Ochrony Społecznej] przemianowanej następnie na K.W.P., której celem było dokonanie przemocą zmiany ustroju Państwa Polskiego" oraz nielegalnego posiadania broni, i skazany na karę łączną 8 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata z przepadkiem całego mienia. Zwolniony warunkowo 28.03.1956 z więzienia w Sieradzu, na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17.03.1956. IPN Ld 6/1394 (Sr. 212/51)
Akta administracyjne Materiały różne, m.in.: sprawozdania kwartalne KPMO Wieruszów, charakterystyka kontrwywiadowcza pow. wieruszowskiego, mat. dot. akcji wyborczej do sejmu i RN [Rad Narodowych] w 1961. A. Magott występuje w nich m.in.: jako były członek KWP rozpracowywany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o krypt. "Granat" (nr. rej.1805), ze względu na "wrogi stosunek do PRL" oraz osoba domagająca się w czasie wyborów do RN w 1958 skreślenia z list kandydatów członków PZPR. Materiały o sygn. IPN Ld Pf 10/288 (301/X), IPN Ld Pf 10/290 (303/X), IPN Ld Pf 10/350 (369/X), IPN Ld Pf 10/366 (387/X), IPN Ld Pf 10/420 (489/X). IPN Ld Pf 10/287 (300/X)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Kontrolowany po zwolnieniu z więzienia jako były członek AK i KWP. Informacje o prowadzeniu i charakterze sprawy w aktach IPN Ld Pf 10/333 t.5 (348/X) i IPN Ld Pf 10/627 (816/X). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnej Obserwacji [SOO] Podjęta z archiwum Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Granat", której celem było, "w związku z napiętą sytuacja polityczną", rozeznanie "zapatrywań i ewentualnych zamierzeń" A. Magotta. Akta o sygn. 02506/II zniszczono w 1988 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie działającej w województwie łódzkim w okresie 1945-1948. IPN Ld 030/279 (1506/X), IPN BU 0186/278 (Opracowanie Nr 279, p.234)
Charakterystyka Charakterystyka organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności na terenie powiatów: oleskiego i wieluńskiego. Jeden z kwestionariuszy osobowych członków KWP dotyczy A. Magotta. IPN Wr 09/1198 (1/1198)