Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Tadeusz
Nazwisko: Ukleja
Miejsce urodzenia: Komprachcice
Data urodzenia: 20-07-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W. Ukleja podejrzany był o druk i kolportaż literatury i ulotek dot. ruchu hippisowskiego. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. IPN Wr 065/137 (4164/2, mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany dn. 17.02.1978 do nr 23522 przez Wydz. III KWMO Opole w ramach SOR krypt. "Fotograf" dot. rozwieszania ulotek antypaństwowych w Opolu. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. IPN Wr 065/137 (4164/2, mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany dn. 31.03.1978 do nr 23616 przez Wydz. III KWMO Opole w ramach KE krypt. "Płotka", jako osoba o antysocjalistycznej postawie, krytykująca ustrój PRL i "linię polityczną PZPR". KE krypt. "Płotka" przerejestrowano na SOR krypt. "Płotka". Informacje dot. KE zachowały się w aktach o sygn. IPN Wr 065/137 (4164/2, mkf). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Płotka" jako przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, następnie działacz "Solidarności", organizator marszów protestacyjnych, redaktor i kolporter ulotek. IPN Wr 065/137 (4164/2, mkf)
Akta śledcze Akta dot. "powielania i publikowania literatury o treści antyradzieckiej" (broszury "Katyń", "Rewolucja bez rewolucji"). W dn. 12.01.1982 Prokuratura Wojewódzka w Opolu zawiesiła postępowanie II Ds.51/81 z powodu internowania W. Uklei, następnie w dn. 27.12.1982 umorzyła. IPN Wr 011/736 (4164/II)
Akta internowanego Internowany dn. 14.12.1981 z powodu "prowadzenia działalności politycznej wymierzonej przeciwko podstawowym zasadom ustroju socjalistycznego PRL". Podczas internowania przebywał Ośrodku Odosobnienia w Opolu, następnie w Zakładzie Karnym w Nysie (od 08.01.1982) i w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (od 16.08.1982). IPN Rz 57/475
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. "Krety" zarejestrowany został 29.01.1982 przez Wydz. III KWMO Opole do nr 27221 w celu kontrolowania "wrogiej działalności" (po ogłoszeniu stanu wojennego) osób związanych z Konfederacją Polski Niepodległej. W dn. 05.04.1982 SOS przerejestrowano na SOR krypt. "Krety". W. Ukleja został zarejestrowany w ramach SOR krypt. "Krety" do nr 28766 w dn. 27.04.1983. IPN Wr 065/1173 (12294/2, mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Profilak.[tyczno]-Operac.[yjna] Rejestrowany dn. 02.01.1987 do nr 32696 przez Wydz. III WUSW Opole w ramach KE krypt. "Ryba". Brak możliwości ustalenia powodu założenia KE, który przekwalifikowano na Sprawę Profilak.[tyczno]-Operac.[yjną] założoną na fakt "występowania przeciwko porządkowi parlamentarnemu RP". Mat. zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dot. działalność członków KPN i WIP w latach 1988-1989 na terenie województwa opolskiego (ze zbioru dokumentów pochodzących z różnych spraw operacyjnych przekazanych do IPN przez anonimowego darczyńcę). IPN Wr 373/1