Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sabina Teresa
Nazwisko: Magierska
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 21-05-1940
Imię ojca: Leon
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowana dn. 15.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie z powodu tego, że "publicznie nawoływała do nieposłuszeństwa ustawom i innym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Umieszczona w ośrodku odosobnienia dla internowanych kobiet w Gołdapii. Dn. 17.03.1984 uchylono decyzję i internowaniu. Dn. 24.03.1982 została zwolniona. IPN Bi 48/5
Akta operacyjne Akta dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Większość materiałów została zniszczona za protokołem brakowania akt z dn. 13.09.1989. Materiały zachowane częściowo pod sygn. IPN Lu 020/638 (II/10190)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Bezradna" nr rej. 27731 ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie. Dn. 30.05.1986 przejerestrowano do SOR krypt. "Sieć" nr rej. 34718. Materiały zarchiwizowano do nr II/11548. IPN Lu 0229/1189 (MF 11548/2)
Akta administracyjne Meldunki Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Wydz. III Dep. III MSW dot. środowiska akademickiego w Lublinie. S. Magierska występuje w meldunkach dot. KE krypt. "Bezradna" nr rej. 38202 jako aktywna działaczka NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie. Dn. 9.09.1986 dokonano przeszukania w jej mieszkaniu, podczas którego zakwestionowano 255 nielegalnych wydawnictw. Następnie przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i poinformowano władze uczelni "o faktach i formach nielegalnych działań". IPN BU 01232/42
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 30.05.1986 pod nr 27731 jako osoba do SOR krypt. "Sieć" dot. nielegalnej działalności politycznej w środowisku UMCS w Lublinie. S. Magierska była odpowiedzialna za kolportaż literatury i innych materiałów bezdebitowych na UMCS, oraz "koordynowanie i inspirowanie do prowadzenia nielegalnej działalności studentów i naukowców". Przeprowadzono z nią kilka rozmów ostrzegawczych. IPN Lu 0229/1189 (MF 11548/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w materiałach SOR krypt. "Langusta" nr rej. 37861 dot. relegalizacji NSZZ "Solidarność" na UMCS w Lublinie jako członek Komisji Zakładowej. IPN Lu 0264/12 (II/11642)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dn. 7.04.1989 ponowanie objęta kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Bezradna" nr rej. 38202. Materiały zniszczono na czynnych numerach za protokołem brakowania akt nr 28/90 z dn. 26.01.1990. Akta wybrakowano w jednostce operacyjnej; wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych