Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-04-2019 08:11

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Paweł
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Gorlice
Data urodzenia: 07-06-1971
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Członek Trybunału Stanu Trybunał Stanu 18-11-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. EAKS 126665 z kartoteki paszportowej Wydz. "C" WUSW Krosno; akta sygn. EAKS 126665.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 154/11 zarządzenie z dnia 23.12.2011 r. dotyczące Pawła Śliwy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.