Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Ignacy
Nazwisko: Monkosa
Miejsce urodzenia: Pionki
Data urodzenia: 10-03-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 21.10.1980 pod nr. 6783 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOR) krypt. "Ślusarz" nr 6466 prowadzonej przez Wydz. III-A/V KWMO ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach. Dn. 14.12.1983 materiały złożono do archiwum. IPN Ra 05/420 (489/II).
Zarejestrowany w dn. 4.06.1984 pod nr 9830 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "KP-1" nr 9537 prowadzonej w latach 1984-1985 przez pion III RUSW w Kozienicach. Sprawa dot. redagowania, drukowanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw (m.in. "BARYKADA"). Wyrejestrowany dn. 8.12.1984. Dn. 23.03.1985 sprawę zakończono. Materiały zarchiwizowano do nr II/595. IPN Ra 05/511 (595/II).
Akta kontrolne dochodzenia w sprawie wykonywania napisów o wrogiej treści i przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej (m.in. pisma "Barykada"). J. Monkosa występuje w materiałach jako jeden z podejrzanych. Dn. 30.04.1984 został tymczasowo aresztowany. Zwolniony dn. 29.06.1984. Dn. 21.07.1984 Prokuratura Rejonowa w Kozienicach umorzyła śledztwo na mocy amnestii. Dn. 25.07.1984 akta złożono do archiwum. IPN Ra 04/319 (321/III).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Józef Monkosa został aresztowany na podstawie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Kozienicach z dn. 30.04.1984 (uchylono dn. 25.06.1984). Dn. 26.07.1984 zwolniony. IPN Ra 16/58.
Zarejestrowany dn. 04.10.1985 pod nr 10692 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Optima" (nr rejestr. 10424) prowadzonej przez pion III RUSW w Kozienicach ze względu na udział w kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu święta 1-go Maja. Dn. 2.05.1986 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Zakończono dn. 21.02.1990. IPN Ra 05/981 (1137/II).
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Harcerze" nr rejestr. 11293 prowadzonej od 23.06.1986 przez Grupę III RUSW w Kozienicach w koordynacji z Wydz. III WUSW w Radomiu. Sprawa dotyczyła "antypaństwowej" działalności w harcerskim szczepie "Puszcza", który wchodził w skład Komendy Hufca ZHP w Pionkach. Sprawę zakończono 16.01.1989, a materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW w Radomiu pod sygn. 1042/II. IPN Ra 05/902 (1042/II).
Józef Monkosa występuje w Meldunkach WUSW w Radomiu przesyłanych do gabinetu ministra spraw wewnętrznych w latach 1984, 1988, 1989. IPN Ra 02/47 t. 6 (100/Ad ), IPN Ra 02/65-67 (111-113/Ad).