Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Jafernik
Miejsce urodzenia: Sopotnia Mała
Data urodzenia: 02-09-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Jafernik był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Malarze” założonej 02.10.1982 przez Wydział III KW MO Bielsko-Biała, a zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 13.10.1982 pod nr. rej. BB 6624. Ww., objęto rozpracowaniem z uwagi na fakt, iż „wykonywał napisy o treści antypaństwowej”. W dniu 15.12.1982 Kazimierz Jafernik został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. BB 6829/6624. Rozpracowanie zakończono 16.03.1983. W dniu 28.03.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Bielsko-Biała pod sygn. 1386/II. W dniu 08.01.1990 materiały archiwalne przekazane zostały do Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Bielsku-Białej. Materiałów o sygn. 1386/II nie odnaleziono. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 39/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Bielsko-Biała pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu (sygn. akt Ds. 1035/82). Postępowanie, które zostało wszczęte 04.10.1982 prowadzono w związku z ujawnieniem 01.10.1982 na drodze publicznej w Sopotni Małej „antypaństwowych napisów”, a wśród nich napisu „dla czerwonych”, obok którego „narysowano symbol nawiązujący do zbrodni-szubienicę”. W związku z prowadzonym śledztwem Kazimierz Jafernik został zatrzymany, oskarżony z art. 280 § 2 kk oraz art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i w dn. 04.10.1982 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie (śledztwo prowadzone w trybie doraźnym), zakończono 15.10.1982. W dniu 17.10.1982 skierowano akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Bielsko-Biała pod sygn. 335/III. Materiałów o sygn. 335/III nie odnaleziono, IPN Ka 064/150 (138/Śl)
Akta sądowe. W dniu 22.10.1982 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej (sygn. akt II K 110/82), uznał ww. winnym tego, że 01.10.1982 w Sopotni Małej będąc członkiem prawnie zawieszonego NSZZ „Solidarność”, kontynuował jego działalność przez wcześniejsze zaplanowanie, a następnie wykonanie farbą na drodze publicznej, ścianie wiaty przystanku autobusowego i tablicy ogłoszeń, haseł antypaństwowych manifestujących równocześnie działalność związkową oraz nawołujących do popełnienia zbrodni, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. Kazimierz Jafernik został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 2 lata. W dniu 19.04.1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski przez warunkowe zwolnienie ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. W dniu 21.06.1989 Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej „przebaczył i puścił w niepamięć” występek, za który ww. został skazany. IPN Ka 418/1-3 (II K 110/82), IPN Ka 418/4 (II Ko/Uł „s” 8/83).
Akta penitencjarne zawierają materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem i skazaniem ww. Od 06.10.1982 Kazimierz Jafernik podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 46 pkt 1 dekretu o stanie wojennym przebywał w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. Skazany 22.10.1982 przez Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej na karę 3 lat pozbawienia wolności. W dniu 10.11.1982 przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu, a 03.03.1983 do Zakładu Karnego w Strzelinie. Zwolniony warunkowo 28.04.1983 na podstawie uchwały Rady Państwa dotyczącej zastosowania prawa łaski. IPN Wr 149/120 (91/14/83).
W aktach paszportowych znajduje się informacja o odmownym rozpatrzeniu podań o wydanie zezwolenia na wyjazdy za granicę w latach 1985-1986. IPN Ka 207/814704 (EABB 814704).
W dniu 17.03.1999 Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Karna (sygn. akt IV KKN 464/98), po rozpatrzeniu sprawy Kazimierza Jafernika skazanego z art. 280 § 2 kk i z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981, z powodu kasacji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego na korzyść oskarżonego od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dn. 22.10.1982 (sygn. akt III K 110/82), uchylił zaskarżony wyrok i uniewinnił ww. od popełnienia przypisanych mu czynów. IPN Ka 418/1.
.