Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Liwak
Miejsce urodzenia: Branew
Data urodzenia: 24-02-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Radca" założonej na jego osobę z powodu opracowania "programów działania dla grup opozycyjnych w kraju". Sprawdzenia zaniechano po przeprowadzeniu z w/w rozmowy ostrzegawczej. Materiałów o sygn. 288/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie dotyczące w/w, obwinionego o to, że brał udział w posiedzeniu "niezalegalizowanego" związku zawodowego oraz o posiadanie "nielegalnych" wydawnictw. W dniu 04.03.1988 został ukarany karą grzywny w wys. 50 tys. oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości w "Socjalistycznym Tempie". IPN-Rz-415/1
Akta sprawy o wykroczenie W. Liwak został obwiniony został o "udział w nielegalnym zgromadzeniu na zorganizowanie którego nie zostało wydane zezwolenie" oraz o posiadanie "nielegalnych" wydawnictw. W dniu 24.05.1988 został ukarany grzywną w wys. 50 tys. zł. opublikowaniem orzeczenia w "Socjalistycznym Tempie" oraz przepadkiem zakwestionowanych wydawnictw. IPN-Rz-415/19
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło zorganizowania i kierowania strajkiem okupacyjnym na terenie Kombinatu Przemysłowego Huty Stalowa Wola w dniu 22.08.1988. Władysław Liwak występuje jako jeden z organizatorów powyższego strajku. W dniu 28.04.1989 śledztwo umorzono. IPN-Rz-0269/101 (223/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Prawnik" z powodu prowadzenia "wrogiej działalności". Materiałów o sygn. 1690/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr TG70/Z/88) do wszystkich krajów świata wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Tarnobrzeg (od 25.04.1988) Zastrzeżenie anulowano z dniem 17.06.1989 w związku z umorzeniem śledztwa. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.