Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Antoni
Nazwisko: Kliś
Miejsce urodzenia: MIĘDZYBRODZIE
Data urodzenia: 17-01-1912
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Datę wstapienia do MO przyjęto zgodnie z zapisami w karcie ewidencyjnej sporządzonej na bieżąco i charakterystyce z 8.01.1948 (IPN Ka 0271/280, b. p.). W karcie przebiegu służby (IPN Ka 0271/280, b.p.) wpisano datę 20.01.1945, powołując się na dokument stanowiący podstawę do daty 20.20.1945, natomiast w drugiej karcie ewidencyjnej odnotowano datę wstąpienia do MO 20.01.1945, zaktualizowaną rozkazem z 1951 roku bez wskazania docelowego miejsca przydziału i stanowiska.
Brak formalnej dyspozycji na sekretarza KP MO Oświęcim. Z charakterystyk z 15.12.1951 i 05.12.1952 (IPN Ka 0271/280, b. p.) wynika, że pełnił tę funkcję od roku 1951 do 24.11.1952. Na tym stanowisku do momentu przekazania do dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO w Stalinogrodzie (Katowicach) z dniem 01.04.1953.
14.12.1954-30.09.1964 służba w MO.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
KP MO BIAŁA POSTERUNEK W PORĄBCE MILICJANT - 20-02-1945
IPN Ka 0271/280; 827/VI; akta osobowe i karta
KP MO BIAŁA POSTERUNEK W BESTWINIE MILICJANT - 15-12-1947
CW MO SŁUPSK SZKOŁA OFICERSKA, IV KURS SŁUCHACZ - 01-02-1948
KW MO KRAKÓW DO DYSPOZYCJI Z PRZEZNACZENIEM NA STANOWISKO KOMENDANTA POSTERUNKU - 14-04-1949
KP MO BIAŁA POSTERUNEK W BESTWINIE KOMENDANT - 01-05-1949
KP MO BIAŁA KANCELARIA SEKRETARZ - 01-11-1950
KP MO OŚWIĘCIM KANCELARIA SEKRETARZ - 1951
KW MO STALINOGRÓD (KATOWICE) DODYSPOZYCJI KOMENDANTA - 01-04-1953
KP MO BIELSKO-BIAŁA POWIATOWE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH REFERENT - 31-05-1953
KP MO BIELSKO-BIAŁA ARESZT PROFOS-DEPOZYTOR st. sierż. 15-04-1954 14-12-1954
.