Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Paweł
Nazwisko: Śliwowski
Miejsce urodzenia: Jabłoń Rykacze
Data urodzenia: 28-11-1904
Imię ojca: Julian
Imię matki: Kamilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Na mocy rozkazu szefa WUBP w Białymstoku z 04.09.1952 zatrzymany 05.09.1952 w m. Jabłoń-Rykacze pod zarzutem współpracy z oddziałem podziemia niepodległościowego AK-WiN pod dowództwem kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar" i osadzony w areszcie Wydz. Śledczego WUBP w Białymstoku. Postanowieniem z 08.09.1952 w sprawie wszczęto śledztwo. 17.09.1952 przekazany do Więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. Decyzjami WPR w Białymstoku zastosowane tymczasowe aresztowanie przedłużano trzykrotnie (do 05.12.1952, do 05.01.1953 i do 03.03.1953). Śledztwo zakończono 08.04.1953. Sporządzony w WUBP w Białymstoku akt oskarżenia, zatwierdzony przez WPR w Białymstoku 13.04.1953 (Pr.II.586/52), przesłano do WSR w Białymstoku. Materiały sprawy zarchiwizowano 28.04.1953 do nr KSL-12379 i zniszczono za protokołem brakowania akt nr 53/88 z 25.01.1988. Mat. o sygn. KSL-12379 zniszczono w 1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Oskarżony z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 KKWP o to, że udzielał pomocy oddziałowi partyzanckiemu "Huzara" organizując kwatery w swoich zabudowaniach i zaopatrując w wyżywienie. Rozprawa przed WSR w Białymstoku odbyła się 27.04.1953 w Więzieniu w Białymstoku. Wyrokiem tego sądu z 30.04.1953 skazany na karę 5 lat więzienia. Skarga rewizyjna została odrzucona przez NSW w Warszawie 26.05.1953. Wyrok odbywał w więzieniach w Białymstoku, Brzegu, Opolu i OP w Graczach. Postanowieniem z 14.05.1954 WSR w Białymstoku udzielił mu przerwy w odbywaniu kary do dnia 31.10.1954. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 15.06.1954 na mocy ustawy o amnestii złagodzono karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia, a postanowieniem z 26.02.1955 postanowiono o warunkowym zwolnieniu skazanego. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 08.03.1994 uznał wyrok WSR w Białymstoku z dn. 30.04.1953 i postanowienie NSW w Warszawie z dn. 26.05.1953 za nieważne (III Ko 531/93). IPN Bi 212/5138 (Sr.156/53)
Charakterystyka Kwestionariusz osobowy na członków i pomocników jako materiał uzupełniający do charakterystyki oddziału "Huzara". Piotr Śliwowski udzielał pomocy temu oddziałowi w postaci zaopatrzenia w żywność i zapewnienia zakwaterowania. IPN Bi 019/1 t. 2 (1/1)