Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Jan
Nazwisko: Kubiak
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 11-05-1953
Imię ojca: Roman
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Łd 219/13, zarządzenie z dn 24.05.2013 dot. Mariusza Kubiaka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumencie z dn. 05.03.1981 znajdują się informacje o działaniach M. Kubiaka jako przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej "Inżynieria" w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4)
Akta internowania Internowany 15.12.1981 na wniosek Wydz. III-A/V KWMO Kalisz, na mocy decyzji nr 99 z dnia 14.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu, za „nawoływanie do niepokojów społecznych”. Zwolniony 22.12.1981. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 70 (101/70), t. 75 (101/75), IPN Po 161/1 poz. 4144
Akta internowanego Internowany w okresie 15.12.1981-22.12.1981 i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Ld 33/14 (DE-70)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu podejrzenia o "nielegalną działalność w opozycji". Sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Kalisz 12.10.1989, pod sygn. 2027/II. Materiały zniszczono. Materiały o sygn. 2027/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności 30.04.1983 przeszukano mieszkanie M. Kubiaka, dokonano zatrzymania oraz przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Przeszukano mieszkanie również 13.05.1983. IPN Ld 0043/813 t. 4, 6, 7 (157/III)