Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stefan
Nazwisko: Minta
Miejsce urodzenia: Ostrów Wielkopolski
Data urodzenia: 12-11-1940
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumentach znajdują się informacje o powołaniu J. Minty w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim, we wrześniu 1980 r. IPN Ld 0044/10 t. 1 (89/1-4)
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji na terenie byłego woj. kaliskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego. J. Minta figuruje na liście osób, z którymi przeprowadzono rozmowy w okresie 13.12.1981-24.02.1982. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany ze względu na pełnioną funkcję członka prezydium w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZNTK w Ostrowie Wlkp. oraz podejrzenia o możliwość podjęcia "wrogiej działalności". Sprawę zdjęto z ewidencji 10.12.1985 i złożono w archiwum pod nr. 1487/II. Materiały zniszczono. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewidencyjnych i akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. J. Minta jest wymieniony w planie przedsięwzięć profilaktyczno-prewencyjnych KM MO Ostrów Wlkp. z dn. 26.04.1983. Figuruje na liście osób, z którymi miały być przeprowadzone rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, ewentualne przeszukania i zatrzymania. IPN Ld 0043/813 t. 6 (157/III)
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu. W dokumentach z dn. 07.02.1989 znajduje się informacja o wznowieniu jawnej działalności przez J. Mintę w Tymczasowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w ZNTK w Ostrowie Wlkp. IPN Ld 0044/19 t. 22 (124/22)