Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Matusiewicz
Miejsce urodzenia: Kruszki
Data urodzenia: 15-04-1941
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa operacyjna założona dn. 04.04.1985 w związku z odnalezieniem w dn. 29.03.1985, w bliskim sąsiedztwie piwnicy B. Matusiewicza, ok. 700 sztuk wydawnictw bezdebitowych pt. „RIS”, „Górnik Polski” i in. W/w został zarejestrowany do sprawy dn. 18.06.1985. Ponadto w toku czynności ustalono, że w/w był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w KWK „Wujek”, w czasie stanu wojennego odwiedzał rodziny poległych dn. 16.12.1981 górników. W ramach SOR wykorzystano osobowe źródła informacji, przeszukano miejsce zamieszkania odnośnie ulotek, prowadzono kontrolę korespondencji prywatnej. Dn. 6.05.1986 Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice nałożyło grzywnę w wysokości 50 tys. zł. za złożenie kwiatów pod krzyżem KWK „Wujek dn. 16.12.1985. Sprawę zakończono dn. 19.08.1986; wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 23.09.1986. IPN Ka 048/211 (42041/II)
Akta kontrolno-śledcze Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt 2 Ds. 615/85), w związku z odnalezieniem wydawnictw bezdebitowych. W/w został zatrzymany dn. 29.03.1985, dwa dni później wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Dn. 2.04.1985 przewieziony do Aresztu Śledczego w Katowicach. Z powodu braku dostatecznych dowodów winy na to, że znaleziony pakunek z ulotkami ma związek z osobą w/w, śledztwo odnośnie art. 273 § 2 w zw. z art. 282a kk umorzono dn. 17.06.1985. Dn. 18.06.1985 uchylono areszt tymczasowy. IPN Ka 029/832 (9516/III)
Akta penitencjarne Akta personalne tymczasowo aresztowanego w AŚ w Katowicach, gdzie przebywał w okresie od dn. 2.04.1985 do dn. 18.06.1985. IPN Ka 34/293 (27/85)
Materiały ewidencyjne Informacja odnotowana w kartotece, świadcząca o zainteresowaniu Wydz. V-2 WUSW Katowice osobą Bronisława Matusiewicza w 1988 r. Brak bliższych informacji o sprawie. Wypis sporządzony na podstawie zapisu kartotecznego