Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Zbigniew
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 03-08-1951
Imię ojca: Izydor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Elektryk" (nr rej. Bk 26044) została założona w związku narastaniem nastroju niezadowolenia i zapowiedzi strajku wśród pracowników Przedsiębiorstwa Elektryfikacji Technicznej Obsługi Rolnictwa "ELTOR" w Białymstoku. Celem prowadzenia sprawy było ustalenie inspiratorów, którzy zamierzali zorganizować przerwę w pracy oraz kontrola nastrojów załogi. Podczas spotkania z dyrekcją przedsiębiorstwa w dn. 05.09.1980 i 12.09.1980 pracownicy przedstawili postulaty, m.in. powołanie Rady Zakładowej niezależnej od dyrekcji, podwyżki płac, poprawy warunków socjalno-bytowych, zwiększenie ilości sprzętu niezbędnego do mechanizacji prac i inne. Pracownicy powołali Komitet Robotniczy, który prowadził rozmowy z dyrekcją. Andrzej Rutkowski został zarejestrowany do sprawy w dn. 18.10.1980 pod nr rej. Bk 26325 jako jeden z najbardziej aktywnych działaczy Komitetu Robotniczego. Kierownictwo przedsiębiorstwa spełniło wszystkie postulaty. Sprawę zakończono w związku z podpisaniem porozumienia między dyrekcją, a Komitetem Robotniczym. Akta sprawy zostały zniszczone w dn. 12.01.1990. W jednostce archiwalnej o sygn. IPN Bi 012/266 zachowały się same meldunki operacyjne. IPN Bi 012/266 (2290/II).
.