Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lucyna
Nazwisko: Łysio
Nazwisko rodowe: Tyranowicz
Miejsce urodzenia: Żeronice
Data urodzenia: 06-08-1931
Imię ojca: Adam
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Lucyna Łysio została zarejestrowana 22.01.1982 pod nr. 6257 przez KMMO w Kutnie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Dewota”. 26.04.1983 ponownie rejestrowana przez pion V w Kutnie do SOR o kryptonimie „Premia” nr. 7516 - "była aktywistka >Solidarności< inspiratorka 20 minutowej przerwy w pracy w ZPR >Miflex<" w Kutnie w dniu 23.04.1983. Sprawę zakończono 28.02.1984 po uprzednim skierowaniu akt śledztwa przeciwko ww. do sądu. Materiały złożono w archiwum Wydz. C WUSW w Płocku dn 27.03.1984 do nr 830/II. Materiałów o sygn. 830/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Karta rejestracyjna postępowania przygotowawczego ws. podejrzanego dotycząca Lucyny Łysio. Podejrzana o to, że w dn. 23.04.1983 zorganizowała strajk w Zakładzie Pracy. Postępowanie umorzono na zasadzie amnestii z 21.07.1983. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Lucyna Łysio została oskarżona o to, że "w dniu 23 kwietnia 1983 r. w Kutnie, będąc zatrudnioną na Wydziale PR-8 Zakładów Podzespołów Radiowych >Miflex< zorganizowała strajk pracowników tegoż wydziału pracujących na pierwszej zmianie poprzez prowokacyjne wypowiedzi odnośnie rzekomo niesprawiedliwego podziału funduszu premiowego i nie reagowanie na wyjaśnienia kierownika wydziału oraz żądanie przybycia dyrektora z ostentacyjnym odstąpieniem od przyjęcia czynności zawodowych poprzez założenie skrzyżowanych rąk na piersi co doprowadziło do niepokoju publicznego wśród pracowników wydziału, którzy przyłączyli się do dyskusji nie wykonując pracy". Lucyna Łysio przebywała w areszcie tymczasowym w okresie 30.04-1.07.1983. Na wniosek obrońcy areszt tymczasowy zamieniony na dozór MO. W dn. 2.08.1983 Sąd Rejonowy w Kutnie uznał L. Łysio za "winną uczestnictwa w strajku" i na mocy amnestii z 21.07.1983 postępowanie umorzył. 04.03.1985 materiały złożono w Wydz. „C” WUSW Płock do nr 108/III. IPN BU 02944/79 (108/III).
Meldunek operacyjny WUSW w Płocku o nr. 29/86 z 15.09.1986 dotyczący odmowy powrotu do kraju dwojga obywateli PRL. 29.09.1985 Lucyna Łysio wyjechała na 4 dniową wycieczkę orbisowską do Szwecji i odmówiła powrotu do kraju. W toku podjętych działań ustalono, że uzyskała zgodę władz szwedzkich na stały pobyt i obywatelstwo. Ustalono również „iż w dniu 15.07.1986 wspólnie z innymi emigrantkami politycznymi pikietowała budynek ambasady PRL w Sztokholmie. Powodem podjęcia protestu miała być rzekoma odmowa władz polskich wydaniu paszportu na wyjazd do Szwecji" dla córki. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.