Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar
Nazwisko: Łysio
Miejsce urodzenia: Wola Kałkowa
Data urodzenia: 22-12-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Łysio został zarejestrowany 22.12.1981 pod nr. 6006 w ramach kontroli operacyjnej do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Lew", jako aktywny działacz "Solidarności" w swoim zakładzie pracy (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kutnie). Materiały przesłano do RUSW Kutno 11.03.1985, a kontrolę operacyjną podtrzymano po wyjeździe Waldemara Łysio do Szwecji w roku1985. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Waldemar Łysio, działacz NSZZ „Solidarność” ziemi kutnowskiej został internowany w ramach operacji "Jodła" ("Wiosna"), na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Płocku z dn. 31.08.1982. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku z uwagi na możliwość podjęcia działalności „mającej na celu zorganizowanie wrogich wystąpień antypaństwowych”. Internowanie uchylono decyzją z 16.10.1982. IPN BU 02944/34 (52/III, 62/III) oraz materiały kartoteczne.
Meldunek operacyjny Wydz. II WUSW w Płocku o nr. 29/86 z 15.09.1986 dotyczący odmowy powrotu do kraju dwojga obywateli PRL. 29.09.1985 Waldemar Łysio wyjechał na czterodniową wycieczkę orbisowską do Szwecji i odmówił powrotu do kraju. W toku podjętych działań ustalono, że uzyskał zgodę władz szwedzkich na stały pobyt i uzyskanie obywatelstwa. Z uwagi na to kontynuowano kontrolę operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie "Lew". Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
W związku z odmową powrotu do Polski przez Waldemara Łysio w roku 1985, w kartotece paszportowej MSW figuruje wpis o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych (Z-U/85/236/EAPL/86). Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.