Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Julian
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-06-1930
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3.12.1975 Janusz Maciejewski (polonista i pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego) został zarejestrowany pod nr 43351 przez Wydz. III Dep. III MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Amici" nr 42581 (zarejestrowanej dnia 20.09.1975). Brak możliwości ustalenia powodu rejestracji ww. osoby. Od dnia 20.05.1983 J. Maciejewski był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o nr 43351 i kryptonimie "Literat". Dnia 17.01.1990 zapisano „rezygnację” z dalszego prowadzenia tego Kwestionariusza Ewidencyjnego. Ponadto J. Maciejewski został odnotowany w kartotece pomocniczej Biura „C” MSW - w wykazie zatytułowanym Klub „Krzywe Koło”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Poeta" dotyczącej systematycznej inwigilacji Jana Józefa Lipskiego. Sprawa ta była prowadzona w latach 1965-1975 przez SB z Wydz. II KMO m. st. Warszawa, a następnie przez Dep. III MSW. IPN BU 0204/1421 t. 4 (50992/II/4).
Janusz Maciejewski występuje w aktach SB z KW MO w Radomiu - wśród kilkudziesięciu osób objętych Sprawą Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Maniacy" nr rejestr. 2031. Sprawa ta była prowadzona w okresie od 8.11.1976 do 18.06.1979 i dotyczyła grupy kilkudziesięciu osób podpisanych pod apelem "Do przedstawicieli świata kultury i nauki - posłów na Sejm". Był to apel o powołanie komisji ds. zbadania nadużyć i represji zastosowanych wobec robotników z Radomia i Ursusa, którzy w czerwcu 1976 r. wzięli udział w protestach przeciw zarządzonej przez władze PRL podwyżce cen żywności. IPN Ra 05/226 (262/II) t. 2.
W dniu 17.09.1983 Janusz Maciejewski został zarejestrowany w ewidencji Wydz. VIII Dep. I MSW pod nr 10399 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Tulon". Na podstawie zachowanych zapisów ewidencyjno-kartotecznych brak możliwości ustalenia powodu tej rejestracji oraz daty i przyczyny zakończenia sprawy. Jej akta zniszczono postanowieniem nr 001-0301/90 z dnia 11.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.