Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Maksjan
Miejsce urodzenia: Szkarada
Data urodzenia: 06-04-1927
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Agata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Maksjan figuruje w aktach śledczych PUBP w Gostyninie z roku 1948. W dniu 2.06.1948 został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Toruniu. Śledztwo pod zarzutem „przynależności do nielegalnej organizacji ROAK po wyzwoleniu" prowadził PUBP w Gostyninie. Po zakończeniu tego śledztwa, materiały z nim związane złożono w Wydz.„C" KS MO w Warszawie pod sygn. 3788/III. IPN BU 0207/1049 (3788/III).
W dniu 29.11.1948 Stanisław Maksjan został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 7 lat więzienia (z art. 86 § 1 KKWP) za „przynależność do nielegalnej organizacji ROAK i branie w niej udziału w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią" (chodziło o "napady na posterunki MO, funkcjonariuszy UB, członków PPR, ORMO-ców" w okresie "od lipca 1946 r. jako członek ROAK na terenie powiatu Gostynin"). Karę tę wymierzono mu przy zastosowaniu ustawy amnestyjnej z 1947 r. IPN BU 1022/271 (Sr/1108/1948).
Stanisław Maksjan występuje w aktach penitencjarnych Aresztu Śledczego Warszawa–Mokotów, Zakładu Karnego w Rawiczu, Zakładu Karnego Strzelce Opolskie oraz obozu pracy w Graczach. W latach 1948-1955 ww. był bowiem osadzony w więzieniach w Warszawie, Rawiczu, Strzelcach Opolskich oraz w obozie pracy w Graczach. IPn Po 3/68, IPn Po 3/36, IPn Po 3/46.
Stanisław Maksjan figuruje w dziennikach archiwalnych Wydz.„C” KS MO Warszawa oraz KW MO w Płocku w zapisach dotyczących Sprawy Operacyjnej Obserwacji o krypt. „Rozrabiacz" i numerze 64303/II - prowadzonej przez SB w latach 1963-1968. Materiały dot. tej sprawy zostały zniszczone w roku 1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Występuje w aktach Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Płocku z lat 1965-1972 (powiat Gostynin) dot. spraw kryptonim "Zagubiony" i "P-64". Akta te zawierają m.in: pismo okólne Wiceministra Spraw Wewnętrznych nr 01/65 z dn. 20-04-1965 dotyczące opracowania sprawy krypt. „Zagubiony”, wytyczne z dn. 20-04-1965 w sprawie pracy operacyjno-poszukiwawczej w sprawie uprowadzenia i morderstwa Bohdana Piaseckiego, notatki służbowe dotyczące sprawy „P-64”, dyrektywę uzupełniającą części opisowe i zadania w sprawach „Zagubiony” i „P-64”. IPN BU 02946/534 (IPN By 05/534).