Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Janusz
Nazwisko: Zieleniecki
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 10-01-1959
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie zakłócenia pochodu 1-Majowego w Gdańsku w 1984 przez m.in. H. Zielenieckiego, który próbował zorganizować agresywną grupę ludzi mającą na celu zakłócenie pochodu w rejonie trybuny honorowej w Gdańsku. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany od 2.05.1984 do 17.05.1984. W dn. 20.06.1984 śledztwo w sprawie zostało umorzone. 4.07.1984 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku skierował do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska wniosek o ukaranie H. Zielenieckiego. Kolegium ds. Wykroczeń postępowanie umorzyło na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały złożono do archiwum 02.05.1988 pod sygn. 8726/III. IPN Gd 013/257 (8726/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora dotyczące śledztwa RSD-27/84, którym został objęty m.in. H. Zieleniecki. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 2.05.1984 tymczasowo aresztowany. Postanowieniem z 17.05.1984 tymczasowe aresztowanie wobec ww. uchylono. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 20.06.1984 śledztwo umorzono wobec "niestwierdzenia znamion czynu zabronionego zgodnie z treścią art. 11 pkt 1 kpk". IPN Gd 68/19
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 2.05.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-27/84 i postępowaniem prokuratorskim 4 Ds. 69/84. W dn. 3.05.1984 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.05.1984 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Tego samego dnia zwolniony z aresztu. IPN Gd 161/472 (40/547)
Akta paszportowe Akta Henryka Zielenieckiego wypożyczył Wydz. II KWMO w Gdańsku (brak daty wypożyczenia).14.09.1983 ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd do RFN na mocy art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o paszportach, ponieważ jeden z członków rodziny H. Zielenieckiego odmówił powrotu do kraju z wyjazdu służbowego. EAGD 130373 (EAGD 6087-So)
.