Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Teresa
Nazwisko: Czerwińska
Nazwisko rodowe: Ziółkowska
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 01-08-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Maria Czerwińska była członkiem utworzonego w sierpniu 1980 Komitetu Strajkowego działającego w Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Gdańsku, a następnie członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność". Ww. była delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", została wybrana do władz związkowych Zarządu Regionu Gdańskiego. IPN Gd 003/166 t. 13, 14, 19, 23 (185/IV)
Akta operacyjne Maria Czerwińska będąca członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Gdańsku aktywnie uczestniczyła w czasie zebrań z załogą krytykując dyrekcję urzędu m.in. za nieudolność. Ww. została wybrana delegatem z Regionu Gdańsk na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność». Materiały złożone do archiwum pod sygn. 17824/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 17824/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta operacyjne Dokumentacja akcji krypt. "Malwa" dotycząca m.in. zabezpieczenia operacyjnego central telefonicznych, Stacji Radiowych i Telewizyjnych oraz Gdańskiego Ośrodka Telewizji i Polskiego Radia na terenie woj. gdańskiego. Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". Plan rozmowy ostrzegawczej z Marią Czerwińską (brak bliższych danych osobowych) sporządzony 17.11.1981 zniszczono za protokołem zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Klon" z 28.12.1982. IPN Gd 0207/7 (156/7,911/17)
.