Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Edmund
Nazwisko: Odorkiewicz
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 18-07-1968
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono na podstawie informacji, którą uzyskano od kontaktu służbowego. Z informacji wynikało, że Maciej Odorkiewicz, uczeń III LO im. Adam Mickiewicza w Katowicach, wyrażał się krytycznie na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz o ZSRR. Ww. został poddany kontroli operacyjnej w celu ustalenia wpływu na rówieśników. W ramach prowadzonej sprawy ustalono, że ww. działał w katolickim Ruchu Światło-Życie, a także w Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, dążącym do rozwinięcia niezależnego nurtu w harcerstwie. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano informacje trzech kontaktów służbowych, podsłuch telefoniczny oraz zobowiązano dyrektora szkoły do przeprowadzenia rozmowy z ww. w obecności I Sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej oraz wychowawcy klasy. Sprawę zakończono dn. 9.07.1985; wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 15.08.1985. IPN Ka 048/1828 (41477/II)