Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wincenty
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: LASKOWIEC
Data urodzenia: 21-03-1915
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Teodora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe W. Dąbrowski został aresztowany 31.12.1945 przez PUBP w Białymstoku i oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Po przeprowadzonym śledztwie sprawę skierowano do sądu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Białymstoku z dnia 13.04.1946 został uznany winnym tego, że od sierpnia 1945 do chwili aresztowania przechowywał w swoich zabudowaniach automat PPSz-a. Za powyższe skazany został na karę 3 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. Po prokuratorskiej skardze rewizyjnej od ww. wyroku Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 14.08.1946 uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do WSR. Wyrokiem WSR w Olsztynie z 03.12.1946 W. Dąbrowski za nielegalne posiadanie broni skazany został na 4 lata więzienia. Od chwili aresztowania przebywał w więzieniach w Białymstoku, Wronkach i Wartemborku (Barczewie). 03.03.1947 kara więzienia została darowana na zasadzie ustawy o amnestii z 22.02.1947. IPN Ol 8/256 (WSR 322/46)
Akta administracyjne Skazany przez WSR w Białymstoku w dniu 13.04.1946 na karę 3 lat więzienia za nielegalne posiadanie broni. W dniu 21.05.1946 przybył do więzienia we Wronkach z więzienia w Białymstoku, następnie w dniu 14.09.1946 przekazany do więzienia w Wartemborku (Barczewie). IPN Po 3/27 t. 4 (Po. 443 UB), IPN Po 3/67, IPN Po 3/68, IPN Po 3/55-56.
.