Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Władysław
Nazwisko: Halicki
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 31-01-1952
Imię ojca: Romuald
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa obiektowa [SO] Dnia 02.04.1981 zarejestrowany pod nr. 3016 w kategorii OZ w ramach SO o krypt. "Kolumna G" (nr rej. 2689), założonej na fakt "ochrony przed działalnością antysocjalistyczną KZ NSZZ >Solidarność< w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach". Materiały o sygn. IV-28 zniszczono w 1985. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w okresie od 17.12.1981 do 03.07.1982 w ZK we Wrocławiu, a następnie w OO w Grodkowie. IPN Wr 040/254 (IV-3751/105)
Akta internowanego Dot. R. Halickiego internowanego w okresie od 17.12.1981 w ZK we Wrocławiu, następnie od 24.12.1981 w OO w Grodkowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego". IPN Wr 30/379 (113/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 20.06.1989 zarejestrowany pod nr. 9748 w kategorii OZ w ramach SOS o krypt. "Spór" (nr rej. 9651), założonej w związku z powstaniem "nastroju niezadowolenia pracowników KGHM w Lubinie na tle płacowym". IPN Wr 022/1217 (1497/II)