Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor Stefan
Nazwisko: Meller
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-03-1938
Imię ojca: Marian
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW z roku 1973 zawierają m.in. zapis dot. dziennikarza Wiktora Mellera – wówczas zatrudnionego w Komitecie ds. Radia i Telewizji na stanowisku redaktora. W dniu 1.10.1973 został on odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu swego spotkania "z sekretarzem kulturalnym ambasady Wielkiej Brytanii" w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 7.6.1974 Wiktor Meller został zarejestrowany pod numerem 38948 przez Wydz. III Departamentu III MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Dnia 13.9.1974 sprawę tę przekazano do Wydz. IV Dep. III MSW, który 13.11.1975 przekwalifikował to "Zabezpieczenie" na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia. W. Meller był wówczas zatrudniony przez Komitet ds. Radia i Telewizji na stanowisku redaktora-publicysty, a w związku z częstymi wyjazdami służbowymi za granicę oraz kontaktami z cudzoziemcami, pozostawał w zainteresowaniu SB. Podstawą rozpoczęcia Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia było doniesienie o „kontaktach o niewyjaśnionym charakterze”, jakie ww. utrzymywał z obywatelami Szwecji. W związku z tym, że W. Meller był zatrudniony w „obiekcie chronionym”, Departament III MSW podjął szereg działań operacyjnych wobec ww., wskutek których odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Szwecji oraz przeprowadzono z nim „rozmowę ostrzegawczą”. Prowadzenie tej Sprawy zakończono w lipcu 1976. W dniu 28.7.1976 jej materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Biura „C” MSW do nr 49092/II. IPN BU 0204/739 (49092/II), IPN BU 01208/209 (6808/2) mikrofilm.
W dniu 12.3.1979 Wiktor Meller został zarejestrowany przez SB z Wydz. II KS MO pod numerem 25553 jako "kandydat na tajnego współpracownika". W. Meller był w zainteresowaniu SB, ponieważ był pracownikiem Komitetu ds. Radia i Telewizji często wyjeżdżającym służbowo poza granice PRL. Kilkakrotnie podejmowane przez funkcjonariuszy próby podjęcia „dialogu” z ww. zakończyły się niepowodzeniem z uwagi na odnotowaną "niechęć" ww. do współpracy z SB oraz „unikanie kontaktu”. Wobec powyższego, dn. 10.10.1980 prowadzenie tej sprawy zakończono, a jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do numeru arch. 13420/I-k. IPN BU 00277/536 (SUSW 13420/I-k), IPN BU 001121/7750 (SUSW 13420/1) mikrofilm.
Akta paszportowe Biura Paszportów MSW z lat 1981-1983 zawierają m.in. zapisy, z których wynika, iż Wiktor Meller po wprowadzeniu stanu wojennego, w wyniku działań tzw. „komisji weryfikacyjnej”. został uznany za "ekstremalnego" działacza „Solidarności” i zwolniony z Komitetu ds. Radia i Telewizji z powodów politycznych („wrogi stosunek do stanu wojennego”). Wobec powyższego, ww. redaktor wystąpił o wydanie mu paszportu na pobyt stały w USA. IPN BU 763/7174.
Z zapisów na kartach ewidencyjnych SUSW w Warszawie ze stycznia 1984 wynika, że Wiktor Meller - w roku 1983 dziennikarz CBS News Oddział Warszawa - przebywając w marcu 1983 na terenie Austrii „odmówił powrotu do kraju z wyjazdu służbowego” i „podjął starania o otrzymanie azylu politycznego”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.