Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2020 13:22

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Menes
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-08-1952
Imię ojca: Łazarz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W 1975 roku Józef Menes został wytypowany przez funkcjonariuszy wywiadu wojskowego (Zarząd II SG WP) jako „kandydat na agenta” z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce jakie osiągał podczas studiów na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej oraz posiadaną rodzinę poza granicami PRL. W teczce odnaleziono „ankietę specjalną” oraz życiorys ww. Z pozyskania ostatecznie zrezygnowano i w 1977 roku. materiały dotyczące J. Menesa złożono do „Teczki niewykorzystanych kandydatów” i przekazano do archiwum. IPN BU 2602/11751 (389/126).
26.03.1981 Józef Menes został zarejestrowany przez Wydział III A-1 KSMO w ramach prowadzonej od roku 1971 Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Inchep" (nr rej. 5771) jako działacz „Solidarności” w Instytucie Chemii Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. 22.04.1981 sprawę przekwalifikowano na „kandydat na TW” (kTW). 15.10.1981 przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Komitet” (nr 31994), której J. Menes był figurantem o nr. 31222 w latach 1981-1982. SOS "Komitet" prowadzona była przez Wydział V-1 KSMO. Podstawą założenia sprawy była uzyskana informacja z której wynikało, że w Instytucie Chemii Przemysłowej powstał „Komitet Obrony Więzionych za Przekonania” w skład którego wszedł J. Menes. Sprawę zakończono rozmową profilaktyczną. 9.09.1982 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO do nr 7402/II. Brak zachowanych archiwaliów, wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Józefa Menesa. Z materiałów wynika, iż ww. dwukrotnie otrzymał odmowę wyjazdu zagranicznego do Francji. Odmowy wynikały z powodów urzędowych i proceduralnych. Mimo składanych odwołań odmowy podtrzymano. Materiały Biura Paszportów MSW zawierają się w latach 1960-1990. IPN BU 797/40787.