Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur Grzegorz
Nazwisko: Łepecki
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 01-06-1969
Imię ojca: Wieńczysław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 13.02.1989 pod nr 12634 ze względu na "działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny". Dn. 5.03.1989 SOS przekwalifikowano na SOR. Dn. 31.01.1990 sprawę zakończono, a materiały zniszczono. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta kontrolne wykroczenia Akta w sprawie o wykroczenie z art. 52a k.w. A. Łepecki był podejrzany o kolportaż ulotek i współorganizowanie w ramach działalności KPN obchodów rocznicy "Czerwca 76". IPN Ra 04/522 (525/III)