Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zenon
Nazwisko: Lipiński
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 27-03-1948
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Dot. m.in. J. Lipińskiego oskarżonego o to, że "w okresie od 14-15 grudnia 1981 r. w Lubinie jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< pomimo (...) zakazu strajków, zorganizował i kierował akcją strajkową w Zakładach Górniczych >Lubin<". Z akt wynika, iż ww. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z 22.01.1982 (II K 63/81) został uznany za winnego tego, że uczestniczył w strajku na terenie Zakładów Górniczych, i skazany na 3 miesiące aresztu, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od 19.12.1981. Rewizję ww. wyroku wniósł Prokurator Rejonowy w Lubinie, a Sąd Najwyższy (V KR 47/82) skierował sprawę do Sądu Wojewódzkiego w Legnicy (II K 69/82), który wyrokiem z dnia 08.09.1982 skazał ww. na okres 1 roku z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat. IPN Wr 37/33 (1 Ds 1397/81)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. J. Lipińskiego zatrzymanego 19.12.1981 na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie (1 Ds 1397/81), osadzonego 28.12.1981 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 22.01.1982, przeniesionego 27.01.1982 do Zakładu Karnego we Wrocławiu. IPN Wr 31/759 (1493)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 08.09.1982 uznany winnym tego, że "w okresie od 14 do15 grudnia 1981 r. w Lubinie jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< pomimo (...) zakazu strajków organizował akcję strajkową w Zakładach Górniczych >Lubin< w ten sposób, iż nawiązał łączność pomiędzy strajkującymi załogami szybów Zachodniego i Głównego, zabiegał o pozyskanie flag w celu uwidocznienia na zewnątrz zakładu akcji strajkowej oraz reprezentował załogę w rozmowach z przedstawicielami dyrekcji", i skazany na okres 1 roku z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat. Do akt włączona sprawa II K 63/81. IPN Wr 51/9 (II K 69/82)