Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Stanisław
Nazwisko: Mękarski
Miejsce urodzenia: Trzebiatów
Data urodzenia: 13-11-1955
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Dot. organizowania i kierowania przez W. Mękarskiego strajkiem w miejscu pracy (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych "Mostostal"). IPN Wr 039/11248 (III-24450)
Akta prokuratorskie Dot. m.in. W. Mękarskiego oskarżonego o to, że w dniach 14-17.12.1981 jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych "Mostostal", nie odstąpił od wykonywania swojej funkcji i, wspólnie z inną osobą, zorganizował strajk okupacyjny oraz nim kierował. IPN Wr 33/550 (2Ds.60/81)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad postępowaniem 2Ds.60/81 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. IPN Wr 33/186 (III Dsn. 39/81/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. W. Mękarskiego zatrzymanego 17.12.1981, tymczasowo aresztowanego w związku ze sprawą 2Ds.60/81, umieszczonego 22.01.1981 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie skazanego wyrokiem z 06.01.1982 (sygn. akt III K 84/81), osadzonego 22.01.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 30.03.1983 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (sygn. akt V Pr 8/83) ww. od 07.01.1983 przebywał na przepustce, z której powrócił 09.01.1984. Zwolniony na podstawie Postanowienia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 25.07.1984 (sygn. akt V Kow A/III/24/84) o darowaniu reszty kary, złagodzonej 29.07.1983 o połowę na mocy amnestii przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (sygn. akt V Kow A/III/23/83). IPN Wr 149/285
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 06.01.1982 uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia (sygn. akt 2Ds.60/81) i skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 17.12.1981. Wyrokiem z 01.03.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie (sygn. akt V KRN 46/82) podwyższył zasądzoną karę pozbawienia kary do 4 lat i 6 miesięcy. IPN Wr 23/332 (II K 84/81), IPN Bu 754/233 (V KRN 46/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.06.1982 zarejestrowany pod nr. 43852 do SOR o krypt. "Dolomit", w związku z zorganizowaniem strajku okupacyjnego i kierowaniem jego przebiegiem we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych "Mostostal" w dniach 14-17.12.1981. Materiałów o sygn. II-102022 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 26.10.1983 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Punk". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Dot. W. Mękarskiego, który powracając do Zakładu Karnego w Strzelinie, z przerwy w odbywaniu kary, posiadał "nielegalne wydawnictwa sygnowane przez tzw. >Solidarność Walczącą<, a także ukryte (...) miniaturowy aparat fotograficzny oraz aparat radiowy", co miało mieć związek z trwającą w ZK akcją protestacyjną więźniów. IPN Wr 039/11522 (III-24822), IPN Wr 0120/101 (III-24822/24822 mkf)
Akta prokuratorskie Dnia 13.04.1984 dochodzenie przeciwko W. Mękarskiemu, podejrzanemu o to, że "w dniu 9.01.1984 r. w Strzelinie podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego na terenie Zakładu Karnego w ten sposób, że usiłował wnieść do tego zakładu aparat fotograficzny, radioodbiornik, oraz nielegalne wydawnictwa, za pomocą których to przedmiotów chciał dokumentować i wpływać na dalszy przebieg akcji strajkowej trwającej w tym zakładzie", zostało umorzone wobec znikomej szkodliwości społecznej tego czynu (ww. nie zrealizował swoich zamierzeń, gdyż przedmioty te zostały ujawnione podczas wejścia do ZK). IPN Wr 33/643 (2Ds.14/84)
Akta prokuratorskie Figuruje w aktach postępowania przygotowawczego dot. "prowadzenia działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego na terenie woj. wrocławskiego". IPN Wr 33/733 (2Ds.54/85)
Akta sprawy o wykroczenie 28.01.1988 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto za to, że w dniu 25.11.1987 "na skrzyżowaniu Świdnickiej i Świerczewskiego wznosił okrzyki i wystawił transparenty z napisami >Uwolnić K. Morawieckiego<, >Wolność dla Hanny Karnej<, >Żądamy uwolnienia K. Morawieckiego<". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta prokuratorskie W aktach zatwierdzony przez Prokuraturę wniosek o przeszukanie mieszkania W. Mękarskiego, dokonanego w dniu 28.04.1988 w związku z prowadzeniem nielegalnej działalności polegającej na produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Wr 33/793 (2 Ko.1988/1-34)
Akta paszportowe W aktach dwa postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę: 1) do wszystkich krajów świata w okresie od 05.11.1981 do 05.11.1986 wniesione przez Wydz. III "A" KWMO Wrocław. W uzasadnieniu podano m.in., że ww. "podjął kontakty z działaczami antysocjalistycznymi, prowadzi szeroką działalność szkalującą naczelne organa państwowe"; 2) do wszystkich państw w okresie od 18.02.1984 do 18.02.1986 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław w związku ze sprawą RSD-24/81. Zastrzeżenie zostało przedłużone do 19.02.1988. EAWR 127827