Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Maciejewski
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 27-02-1950
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Wymieniony figuruje w wykazie osób przeznaczonych do zatrzymania. W uzasadnieniu podano: „aktywnie udzielał się w organizacji i pracy Zakładowego Komitetu Strajkowego w »Technecie«. W wyborach do władz KZ NSZZ »Solidarność« w grudniu 1980 wybrany został do Prezydium, pełniąc funkcję sekretarza i szefa propagandy. W/w był organizatorem i prowadzącym codziennie godzinną audycję poprzez zakładowy radiowęzeł pt. »Kwadrans z Solidarnością« (…). W dniu 22.01.1981 poprzez zakładowy radiowęzeł proklamował 4-godzinny strajk ostrzegawczy. (…) Był jednym z inicjatorów i organizatorów strajku w dniu 26.04.1982”. Wniosek o internowanie zatwierdzony został 8.05.1982. Decyzję o uchyleniu internowania wydano m.in. po złożeniu przez w/w wniosku o zezwolenie na wyjazd stały zagranicę. Materiały o sygn. 911/19 przekazano do Biura „C” MSW. Zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 4/89 z 22.08.1989. IPN Gd 340/2 t. 1 (IPN Gd 0207/10/1,911/2); IPN Gd 0207/11; materiały kartoteczne
Akta internowanego Decyzją o internowaniu nr 672 KW MO w Gdańsku z 08.05.1982 umieszczony w O.O. w Iławie na podstawie art. 42 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym ze względu na "dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Przyjęty do ZK Iława (5/82) 12.05.1982, 21.06.1982 umieszczony w ZK w Kwidzynie (6/82). W czasie internowania złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w celu złożenia wniosku paszportowego. Internowanie uchyliła decyzja nr 284 z 23.07.1982. IPN Gd 162/63 (61/7/8)
Akta administracyjne Akta cudzoziemca założone po emigracji K. Maciejewskiego na terytorium Szwajcarii. Wyjechał z Polski wraz z rodziną 25.10.1982. Z dniem 1.10.1985 został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL za dawną działalność opozycyjną. Było to powodem kilkukrotnego odmawiania wydania wizy na podróż do Polski (otrzymał zgodę jeden raz 24.04.1987). Decyzja o cofnięciu wpisu została wydana 7.08.1989, a dzień później K. Maciejewski otrzymał wizę. W aktach znajdują się ponadto akta paszportowe o sygnaturze dawnej EAGD 218381. IPN BU 1368/23959