Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Maria
Nazwisko: Czerwińska
Nazwisko rodowe: Maślanka
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 19-01-1947
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Danuta Maria Żurkowska
urodzony/a 19- 01-1947 Sopot
Imiona rodziców: Zbigniew ZofiaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". D. Żurkowska figuruje w notatce służbowej z 28.06.1982 sporządzonej po wizycie funkcjonariusza w miejscu zamieszkania ww., która w 11.1981 wyjechała do Szwajcarii i po 13.12.1981 nie wróciła do kraju. Ww. figuruje w „wykazie działaczy szczebla krajowego i regionalnego oraz pracowników administracyjnych NSZZ «Solidarność» w Gdańsku do operacyjnego zainteresowania” z 11.12.1981, a także w charakterystyce z 22.01.1982 z której wynika, że „była zaliczana do grona umiarkowanych działaczy «Solidarności» dążących do prowadzenia czystej polityki związkowej”. W trakcie „I Walnego Zjazdu Delegatów ww. wybrana członkiem Zarządu Regionu i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarności» w Gdańsku”. Ww. w trakcie obrad II tury KZD NSZZ «Solidarność» w Gdańsku została wybrana do Komisji Uchwał i Wniosków. IPN Gd 003/166 t. 9, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27 (185/IV)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ «Solidarność» wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają charakterystykę dotyczącą D. Żurkowskiej, która „w NSZZ «Solidarność» pełniła funkcję członka Komitetu Założycielskiego, a następnie Przewodniczącej Komisji Zakładowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz Członka Zarządu Regionu Gdańsk”. Ww. uczestniczyła w delegacji «Solidarności» do Szwajcarii. IPN Gd 394/1 t. 1
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowana w kategorii O[soba] Z[abezpieczona]. Zakończono z powodu "rezygnacji". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Ww. otrzymała zastrzeżenie wyjazdów za granicę Zu-81/Ea/31/85/BP z powodu „odmowy powrotu z wyjazdu służbowego do Szwajcarii”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego
.