Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Stanisław
Nazwisko: Odymała
Miejsce urodzenia: Kowalewo
Data urodzenia: 07-05-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji «Młodzieżowa Armia Krajowa». Zatrzymany 23.08.1949 przez Wydz. III WUBP w Gdańsku, 07.09.1949 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 09.09.1949 przekazany do więzienia karno-śledczego w Gdańsku. 30.03.1950 śledztwo zakończono i 24.04.1950 przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Materiały złożone do archiwum pod sygn. K-396 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. K-396 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Materiały dot. oskarżenia o przynależność do nielegalnej organizacji «Młodzieżowa Armia Krajowa „Syrena”». Romuald Odymała tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr. II 512/49) z 07.09.1949. Wobec ww. 30.03.1950 zastosowano postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej w związku z tym, że „usiłował przemocą zmienić demokratyczny ustrój państwa polskiego, wstępując do nielegalnej organizacji «Młodzieżowa Armia Krajowa»”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 128/50) z 12.05.1950 ww. skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 2 lata za to, że „w okresie od marca 1949 do 22.08.1949 na terenie Gdańska i Gdyni czynił przygotowania w kierunku usiłowania przemocą dokonania zmiany ustroju państwa polskiego (…) składając przysięgę na ręce organizatora nielegalnej organizacji”. Ww. warunkowo zwolniony 27.06.1951 na okres próby trwający do 22.08.1953. IPN Gd 146/55
.