Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Jagusiński
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Data urodzenia: 17-10-1925
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Henryk Jagusiński został zatrzymany 11.09.1951 przez Dep. III MBP w Warszawie z powodu podejrzeń o przynależność do AK na terenie Lublina oraz przekazywanie członkom tej organizacji wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową. 02.10.1951 sprawę przejął Wydz. Śledczy WUBP w Lublinie, który 06.10.1951 zastosował wobec ww. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania zarzuty potwierdzono i 24.01.1952 sporządzono akt oskarżenia zamykając śledztwo. Ww. oskarżony o to, że „od 11.1944 do 03.1945 na terenie Lublina, działając na szkodę Państwa Polskiego zbierał wiadomości stanowiące tajemnicę państwową w ten sposób, że otrzymane od funkcjonariusza MUBP w Lublinie (…) dane dotyczące struktury i rozmieszczenia organów BP, wykaz pracowników MUBP w Lublinie” na 3 spotkaniach przekazał innej osobie, tj. o czyn z art. 90 kk WP. Skazany wyrokiem WSR w Lublinie z 24.05.1952 na 4 lata pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 11.09.1951. IPN Lu 023/132 (14606/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko innym osobom podejrzanym o przynależność do organizacji niepodległościowej AK. H. Jagusiński przechodzi w materiałach jako podejrzany o to, że od 1944 do 03.1945 współpracował z członkami nielegalnej organizacji AK na terenie Lublina i działając na szkodę Państwa Polskiego zbierał i przekazywał wiadomości dotyczące organów UB. Ww. figuruje w arkusz informacyjnym, tzw. „Dossier na przestępców przeciw Państwu”. IPN Lu 06/471 (3750/III)
Akta sądowe Materiały Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego dotyczące odszkodowania na rzecz H. Jagusińskiego w związku z „bezpodstawnym aresztowaniem przez organa Bezpieczeństwa Państwa 11.09.1951” i „bezprawnym pozbawieniem wolności”. Ww. 9.10.1957 skierował do SWOW pozew o odszkodowanie argumentując go w ten sposób, że „fakt pośredniczenia w udzielaniu pomocy członkowi nielegalnej organizacji AK poprzez przekazywanie informacji o działalności ówczesnego MUBP w Lublinie” został ujawniony dopiero jesienią 1951, w związku z czym, „na mocy art. 3 Dekretu z 2.08.1945 czyn ulegał puszczeniu w niepamięć i przebaczeniu” z powodu „zaniechania przez ww. na początku 1945 tej działalności”. SWOW 10.01.1958 rozpoznał wniosek H. Jagusińskiego z 9.10.1957 zasądzając na rzecz ww. „odszkodowanie tytułem utraconych zarobków i nawiązkę za krzywdę moralną”. IPN Bu 942/2784 (118/91/3093)
Akta sądowe Akta w sprawie odtworzenia materiałów b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie (Sr 319/52) z lat 1952-1957 dot. H. Jagusińskiego. Ww., b. członek AK, zatrzymany 11.09.1952, a następnie skazany 24.05.1952 za przekazywanie informacji członkom organizacji AK na 4 lata pozbawienia wolności. Karę od 15.11.1952 do 3.11.1954 odbywał w Ośrodku Pracy Więźniów przy kopalni węgla «Barbara-Wyzwolenie» w Łagiewnikach Śląskich”. 25.10.1954 Rada Państwa „w trybie łaski zawiesiła ww. wykonanie reszty kary”. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie postanowieniem z 29.05.1957 zmieniło kwalifikację prawną czynu z art. 8 dekretu z 16.11.1945 na art. 1 dekretu z 30.10.1944 i na podstawie ustawy o amnestii postępowanie karne umorzyło”. IPN Bu 735/151
.