Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Szajnowski
Miejsce urodzenia: Sokołów
Data urodzenia: 28-07-1944
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] SOR krypt. "Działacz" została założona na Szajnowskiego Franciszka - adiunkta w Instytucie Ekologii PAN w Mikołajkach - przywoził on z Instytutu w Dziekanowie Leśnym k/Warszawy nielegalne materiały o treści antysocjalistycznej kolportując je wśród zaufanych osób. Ponadto wśród pracowników negatywnie wypowiadał się o aktualnej sytuacji politycznej aprobując jednocześnie działalność b. NSZZ "Solidarność". W maju 1984 czynił przygotowania do rozesłania do wyborców materiałów nawołujących do bojkotu wyborów - w wyniku podjętych działań operacyjnych Szajnowski Franciszek nie zrealizował swego zamiaru. W nocy z 12/13 i 16/17 czerwca 1984 zorganizował kolportaż około 500 ulotek o "wrogiej" treści - ulotki zabezpieczono. Dnia 11.09.1986 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą. Meldunkiem z dnia 25.05.1988 SOR "Działacz" przekwalifikowano na KE. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 06/712 (790/II)
.