Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Kaczmarczyk
Miejsce urodzenia: Drwały
Data urodzenia: 10-12-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta w sprawie śledztwa przeciwko członkom organizacji podziemnej «Narodowe Zjednoczenie Wojskowe» dowodzonej przez "Wira". Tom stanowią informacje dotyczące przebiegu kombinacji operacyjnej sprawy agenturalnego rozpracowania krypt. "Lancet" powołanej w celu rozbicia i likwidacji oddziału dowodzonego przez "Wira" w rejonie Pułtuska. W aktach występuje Franciszek Kaczmarczyk jako osoba współpracująca z organizacją. IPN BU 0207/6083 t. 2 (17090/III)
Akta sądowe Objęty postępowaniem prokuratorskim prowadzonym przez Rejonową Prokuraturę Wojskową w Warszawie pod nr Pr. II. 471/51 w sprawie współpracy z podziemną organizacją pod nazwą «Narodowe Zjednoczenie Wojskowe» dowodzoną przez "Wira" w rejonie Pułtuska, Ostrowi Mazowieckiej oraz nielegalnego posiadania broni. Postanowieniem WSR w Warszawie z 11.10.1951 tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia sporządzono 31.10.1951. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie (Sr. 885/51) z 8.11.1951 na karę 15 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na okres 5 lat. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie (Ns. 310/55) z 7.06.1955 karę złagodzono do 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności na mocy ustawy amnestyjnej z 22.11.1952. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (IV Kow. 50/55) z 22.08.1955 Franciszek Kaczmarczyk został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary z dniem 10.09.1955. IPN BU 1064/170 t. 1-2
Akta administracyjne Zbiór arkuszy informacyjnych zawierający dane osób, które w latach 1950-1965 były podejrzane o posiadanie broni bądź zarekwirowano im broń palną. Arkusz informacyjny sporządzono w Warszawie 2.03.1965 w sprawie Franciszka Kaczmarczyka, który "od sierpnia do października 1951 r. przechowywał nielegalnie broń, którą skonfiskowano w chwili zatrzymania wymienionego w dniu 13.10.1951 r.". Broń tę przekazali oskarżonemu członkowie podziemnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe [NZW] pod dowództwem "Wira". Skazany 8.11.1951 za współpracę z NZW i nielegalne posiadanie broni na karę 15 lat pozbawienia wolności przez WSR w Warszawie. IPN BU 1480/172
Charakterystyka Charakterystyka nr 57 dotycząca organizacji zbrojnej «Narodowe Zjednoczenie Wojskowe» działającej od 1947 na terenie pow. pułtuskiego, ostrowskiego, makowskiego i ostrołęckiego. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Franciszka Kaczmarczyka, który według opinii dowódcy pseud. "Wir" wyróżniał się we współpracy z członkami organizacji, którą rozwiązano 13.10.1951. IPN BU 0180/73 t. 1-2
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa założona na Franciszka Kaczmarczyka w celu jego dalszej obserwacji po warunkowym zwolnieniu z więzienia. W aktach znajdują się materiały śledcze ze sprawy prowadzonej przeciwko ww. przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Warszawie w 1951. Sprawę obserwacyjną zakończono 25.03.1957, ponieważ "po uwolnieniu z więzienia w 1955 [Franciszek Kaczmarczyk] pracuje we własnym gospodarstwie rolnym, nie biorąc udziału w życiu społecznym i politycznym i nie stwierdzono podczas rozpracowania by przejawiał jakąkolwiek wrogą działalność przeciwko PRL". Materiały 11.04.1957 złożono w Wydz. X WUds.BP w Warszawie pod sygn. 61776/II. IPN BU 0227/219 (61776/II)