Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Edwarda
Nazwisko: Peszkowska
Nazwisko rodowe: Lewandowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 28-04-1954
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Alfreda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 16.03.1982 Danuta Lewandowska (socjolog, wówczas wykonująca "prace zlecone") została zarejestrowana pod nr 33313 przez SB z Wydz. III-2 KS MO w kategorii "zabezpieczenie" [zab]. Powód tego operacyjnego zabezpieczenia: „uzyskano informacje świadczące, że ww. wraz z byłymi redaktorami wydawnictwa >Wiadomości< NSZZ Solidarność, prowadzi działalność sprzeczną z obowiązującym dekretem o stanie wojennym, a polegającą na drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zabezpieczenia ww. w Wydz. „C” KS MO w ramach prowadzonej sprawy krypt. >Trucizna< nr 32735 i podjęcia stosownych działań operacyjnych”. Sprawę tę zakończono z uwagi na „brak możliwości operacyjnego dotarcia D. Lewandowskiej do osób zaangażowanych w druk i kolportaż oraz jej niechęć do współpracy z SB”. W związku z tym dn. 1.06.1982 "zabezpieczenie" zdjęto z ewidencji "z powodu braku operacyjnych możliwości", zebrane materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 14400/I, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 14400/1. IPN BU 00277/1409 (14400/I), IPN BU 001121/3557 (14400/1) mikrofilm.
W materiałach ewidencyjnych Wydziału Paszportów KS MO figuruje zapis, że w roku 1983 Danuta Lewandowska otrzymała odmowę paszportu na wyjazd do Francji. wpis na podstawie zapisu kartotecznego