Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Magdalena
Nazwisko: Prucnal-Michaud
Nazwisko rodowe: Prucnal
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-01-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 6.04.1970 Anna Prucnal-Michaud, wówczas aktorka Studenckiego Teatru satyryków (STS), została zarejestrowana pod nr. 28165 w kategorii kandydata na tajnego współpracownika (kTW) przez Wydział VII Departamentu II MSW z powodu jej częstych wyjazdów zagranicznych oraz kontaktów z cudzoziemcami. 31.03.1970 postanowiono przeprowadzić z nią rozmowę operacyjną "w celu wyjaśnienia rodzaju jej kontaktów z (…), dalsze wnioski miały zostać przedstawione po pierwszej rozmowie". 30.04.1970 przekazano celem dalszego prowadzenia do Wydziału VI Departamentu I MSW. 22.04.1976 zdjęto z ewidencji. Materiały złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod ówczesną sygn. 48997/II, a nast. zmikrofilmowano – 6721/2. IPN BU 0204/688 (48997/II), IPN BU 01208/2138 (6721/2) mikrofilm.
Według zapisu ewidencyjnego Anna Prucnal-Michaud w roku 1970 wyjechała na pobyt czasowy do Francji i nie powróciła do kraju. Otrzymała zastrzeżenie o nr. ZU/70/1649, które 7.10.1974 anulowano w związku z otrzymaniem zgody na paszport konsularny. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Anna Prucnal-Michaud figuruje pod nr. X/3169 na karcie EO-59 w kartotece osób uznanych za niebezpieczne . Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W oparciu o pismo Konsulatu Generalnego PRL w Paryżu z dnia 8.08.1974 Anna Prucnal-Michaud na wniosek Wydziału V Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW została wpisana do indeksu osób niepożądanych w PRL (nr akt N-169901). Na wniosek Wydziału III Departamentu Konsularnego MSZ z 15.01.1990 skreślona z indeksu. IPN BU 1268/20211 (N-169901), materiały ewidencyjne.