banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa (Art. 52a p 6 ustawy o IPN)
 
Liczba osób w katalogu: 62297 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ź Ż

 
Katalog pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa – art. 52a p. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.)
Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Biuro Lustracyjne przyjęło zasadę, iż w pierwszej kolejności umieszczane są dane dotyczące osób, które w organach bezpieczeństwa państwa PRL pełniły funkcje kierownicze lub zasiadały na wysokich stanowiskach służbowych, a także tych funkcjonariuszy, żołnierzy bądź pracowników cywilnych organów bezpieczeństwa państwa PRL, które brały udział w znanych Czytelnikom z mediów bądź literatury sprawach operacyjnych. Docelowo w katalogu winny się znaleźć, zgodnie z zapisami ustawy, dane dotyczące służby lub pracy w aparacie bezpieczeństwa wszystkich osób, które były funkcjonariuszami, pracownikami bądź żołnierzami cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IPN.

Podstawę opracowania wpisów stanowią przede wszystkim akta osobowe oraz karty przebiegu służby znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej, a także wypożyczane z innych jednostek wymienionych w ustawie o IPN.

W kolejnych uaktualnieniach katalogu podaje się, w miarę możliwości, także informacje, czy na temat osób zamieszczonych w tym katalogu znajdują się jakieś inne – poza wymienionymi – dokumenty, np. dotyczące faktu ich inwigilowania lub tajnej współpracy.

Wykaz skrótów jednostek pionu bezpieczeństwa państwa PRL (1944-1990)

Skrót Nazwa jednostki
ASW Akademia Spraw Wewnętrznych
AS Areszt Śledczy
CK MBP Centrala Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
CKP MO Centralny Kurs Przeszkolenia Milicji Obywatelskiej
COP Centralny Obóz Pracy
COS WSW Centralny Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej
CP MBP Centralna Poliklinika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
CS MBP Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
CSOL MO Centralna Szkoła Oficerów Liniowych Milicji Obywatelskiej
CSOPW MO Centralna Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych Milicji Obywatelskiej
CSPSW Centralna Szkoła Pracowników Straży Więziennej
CSz i P KBW Centralny Szpital i Poliklinika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CSz MBP Centralny Szpital Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
CW KBW Centrum Wyszkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
CW KdsBP Centrum Wyszkolenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
CW MBP Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
CW MO Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej
CW MSW Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
CW WOP Centrum Wyszkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza
CW WSW Centrum Wyszkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej
CW WW Centrum Wyszkolenia Wojsk Wewnętrznych
CWStW Centrum Wyszkolenia Straży Więziennej
D UdsBP dla m. st. Delegatura Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego
DD MO Dom Dziecka Milicji Obywatelskiej
DD przy WUBP Dom Dziecka przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
DdsBP Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego
DSSO KdsBP Dwuletnia Szkoła Starszych Oficerów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
DUdsBP Delegatura Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
DUSW Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych
DW MBP Dom Wczasowy/Wypoczynkowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
DW przy WUBP Dom Wczasowy/Wypoczynkowy przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
GOMBPnGS Grupa Operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Górny Śląsk; inna nazwa: Grupa Operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na województwo śląskie
GPK Graniczna Placówka Kontrolna
GUBP Gminny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
GUBPPW Gminny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Warszawskiego
GUKPPiW Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
GZI KdsBP Główny Zarząd Informacji Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
GZI MON Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej
GZI WP Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego
K Konsumy
K MPB przy PUBP Konsumy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
K przy KP MO Konsumy przy Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej
K przy PUBP Konsumy przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
KBW Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KD MO Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej
KDO WSW Kurs Doskonalenia Oficerów Wojskowej Służby Wewnętrznej
KDOI Kursy Doskonalenia Oficerów Informacji
KdsBP Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego
KG MO Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
KISG WP Kierownictwo Informacji Sztabu Głównego Wojska Polskiego
KL przy WUBP Kolonie Letnie przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
KM MO Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej
KMiP MO Komenda Miejska i Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KMO Komisariat Milicji Obywatelskiej
KMO m. st. Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Stołecznego
KMOm Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta
KMor MO Komisariat Morski Milicji Obywatelskiej
KOS MBP Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
KP MO Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
KPS Kurs Przeszkolenia Szeregowych
KR Kolonia Rolna
KR przy W Kolonia Rolna przy Więzieniu
KRM MO Komenda Rejonu Morskiego Milicji Obywatelskiej
KS MO Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej
KW MO Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KZ MBP Kolonie Zimowe Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
LSzW Lokalny Szpital Więzienny
MBP Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MKPOBP Międzywojewódzki Kurs Przeszkolenia Oficerów Bezpieczeństwa Publicznego
MKPS Międzywojewódzki Kurs Przeszkolenia Szeregowych
MON Ministerstwo Obrony Narodowej
MSPO BP Międzywojewódzka Szkoła Przeszkolenia Oficerów Bezpieczeństwa Publicznego
MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSzZ Międzywojewódzka Szkoła Zawodowa
MUBP Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
MUdsBP Miejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
MUSW Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych
O II SG WP Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
OchrP Ochrona Pogranicza
ODKK MSW Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
OK MBP Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
OKKW MSW Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadowczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ONJO MSW Ośrodek Nauczania Języków Obcych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ONO MSW Ośrodek Nauczania Obserwacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
OP Obóz Pracy
OPKSP Ośrodek Przeszkolenia Kadr Straży Przemysłowej
OPW Ośrodek Pracy Więźniów
ORMO Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OS KBW Ośrodek Szkoleniowy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
OS KdsBP Ośrodek Szkolenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
OS MBP Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
OS MSW Ośrodek Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
OS WOP Oficerska Szkoła/Ośrodek Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza
OS WSW Ośrodek Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej
OS Z II SG WP Ośrodek Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
OSAK MO Ośrodek Szkolenia Aktywu Kierowniczego Milicji Obywatelskiej
OSI Oficerska Szkoła Informacji
OSKJ MO Ośrodek Szkolenia Kierowników Jednostek Milicji Obywatelskiej
OSO MO Ośrodek Szkoleniowy Oficerów Milicji Obywatelskiej
OSPW Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza
OSRNB MSW Ośrodek Szkolenia Rezerw Nadwiślańskiej Brygady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. "Czwartaków AL"
OSS MO Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej
OSStW Oficerska Szkoła Straży Więziennej
OSSW Ośrodek Szkolenia Straży Więziennej
OSWW Ośrodek Szkolenia Wojsk Wewnętrznych
OSz Obozowy Szpital
OSz KBW Ośrodek Szkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
OSzW Okręgowy Szpital Więzienny
OW MBP Ośrodek Wczasów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
OWSW JW MSW Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
OWSW MW Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej Marynarki Wojennej
OZI MW Okręgowy Zarząd Informacji Marynarki Wojennej
P WUBP Poliklinika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
PDdsBP Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PMO Posterunek Milicji Obywatelskiej
POK MBP Powiatowy Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Prz przy MBP Przedszkole przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego
Prz przy WUBP Przedszkole przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
Prz przy KdsBP Przedszkole przy Komitecie ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PSBS Polski Samodzielny Batalion Specjalny/Szturmowy
PSŁ WOP Podoficerska Szkoła Łączności Wojsk Ochrony Pogranicza
PUBP Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PUdsBP Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
RBP Resort Bezpieczeństwa Publicznego
RSO KdsBP Roczna Szkoła Oficerów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
RSR KdsBP Roczna Szkoła Referentów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego
RUSW Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
S MBP Sanatorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
S przy PUBP Szkoła przy Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
S przy WUBP Szkoła przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
SCh MSW Szkoła Chorążych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; inna nazwa: Szkoła Biura "B"
SCh przy ODKK MSW Szkoła Chorążych przy Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
SCh przy WSO MSW Szkoła Chorążych przy Wyższej Szkole Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
SDepI Szkoła Departamentu I
SDepII MBP Szkoła Departamentu II Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
SDepVII MBP Szkoła Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
SM Szkoła Międzywojewódzka
SO KBW Szkoła Oficerska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
SO KPKJMO Szkoła Oficerska - Kurs Przeszkolenia Kierowników Jednostek Milicji Obywatelskiej
SOB Szkoła Oficerów Bezpieczeństwa
SOI Szkoła Oficerów Informacji
SOPW MO Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych Milicji Obywatelskiej
SOZ MSW Szkoła Obserwacji Zewnętrznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; inaczej: szkoła Biura "B"
SP MBP Straż Przemysłowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
SP MO Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej
SPSW Szkoła Pracowników Straży Więziennej
SPW MO Szkoła Polityczno-Wychowawcza Milicji Obywatelskiej
SSp przy WUBP Szkoła Specjalna przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
SUSW Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych
SW"B" MBP Szkoła Wydziału "B" Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Sz i P WUBP Szpital i Poliklinika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
Sz MBP Szpital Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
Sz WUBP Szpital Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
SzW Szpital Więzienny
SzWC OP Szpital Więzienia Centralnego - Obozu/Ośrodka Pracy
TOSBP Tymczasowy Ośrodek Szkolenia Bezpieczeństwa Publicznego
UBP Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UBP dla m. st. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego
UBP na M Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto
UBP na MiP Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto i Powiat
UBP PZ Urząd Bezpieczeństwa Publicznego "Pomorze Zachodnie"
UdsBP dla m. st. Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego dla Miasta Stołecznego
UdsBP na M Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego na Miasto
UdsW Urząd ds. Wyznań
W Więzienie
WBKPPiW Wojewódzkie Biuro Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
WBW Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego
WC Więzienie Centralne
WC OP Więzienie Centralne - Obóz/Ośrodek Pracy
WCK Więzienie Centralne-Karne
WI MW Wydział Informacji Marynarki Wojennej
WI WOP Wydział Informacji Wojsk Ochrony Pogranicza
WK MBP Wydział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
WK MO Wydział Konsumów Milicji Obywatelskiej
WK WUBP Wydział Konsumów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
WKdM Więzienie Karne dla Młodocianych
WKMO Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej
WKPS Wojewódzki Kurs Przeszkolenia Szeregowych 
WKR Więzienie Kolonii Karnej
WKS Więzienie Karno-Śledcze
WOK MBP Wojewódzki Oddział Konsumów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
WOP Wojska Ochrony Pogranicza
WoSP Więzienie o Systemie Progresywnym
WPUBP Warszawski Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WS KGB Wyższa Szkoła KGB (KGB - Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS)
WSO MO Wyższa Szkoła Oficerska Milicji Obywatelskiej
WSO MSW Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
WSS WUBP Wojewódzka Szkoła Specjalna Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
WSW Wojskowa Służba Wewnętrzna
WUBP Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUdsBP Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
WW Wojska Wewnętrzne
Z II SG WP Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Z WOP Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza
Z WSW KBWiWOP Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza
ZI KBW Zarząd Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego
ZI KBWiWOP Zarząd Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego i Wojsk Ochrony Pogranicza
ZI LOW Zarząd Informacji Lubelskiego Okręgu Wojskowego
ZI MW Zarząd Informacji Marynarki Wojennej
ZI POW Zarząd Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego
ZI WL Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych
ZI WW Zarząd Informacji Wojsk Wewnętrznych
ZIND WP Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
ZWSW JW MSW Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ZZ WOP Zarząd Zwiadu Wojsk Ochrony Pograniczna; inaczej: Zarząd II Wojsk Ochrony Pograniczna
Ż przy WUBP Żłobek przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego

Oprac. Zespół katalogu art. 52a pkt 6

©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.