banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Wykaz osób pełniących funkcje publiczne (art.22 ustawy o ujawnianiu informacji zawartych w dokumentach ...)
 
Liczba osób w katalogu: 5478 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż

 
Wykaz osób pełniących funkcje publiczne wg art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2013.1388 j.t.)
Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Zgodnie z ustawowym wymogiem Instytut Pamięci Narodowej publikuje informacje o dokumentach wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa odnoszące się do osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ust. 1 p. 1-17 oraz p. 20 ustawy (p. 18 i 19 zostały uznane przez TK jako niezgodne z Konstytucją).

W 2007 r. w trakcie czterech pierwszych edycji katalogu opublikowano kolejno informacje dotyczące osób wymienionych w punktach 1 i 2, a więc - Prezydenta RP, marszałków i wicemarszałków obu izb parlamentu RP; Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, prokuratorów i sędziów oraz osób powoływanych przez sejm, a piastujących określone funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości – p. 5, 6, 7, 8, 12 i 15; Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Członków Kolegium IPN – (p. 14) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich (p. 8a); dalej – Rzecznika Praw Dziecka (p. 8b) i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (p. 8c); Prezesów i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (p. 10) i NBP (p. 11) oraz członków Rady Polityki Pieniężnej (p. 11a); następnie – Członków KRRiTV (p. 13); posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego (p. 3); osób sprawujących określone funkcje w kancelariach: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu RP i Senatu RP (p. 16), sekretarzy i podsekretarzy stanu (p. 17).

Przy każdym nazwisku, obok danych personalnych, pełnionej funkcji publicznej i wyniku postępowania lustracyjnego, zamieszczono również krótką informację o tym, czy dana osoba figuruje w ewidencji materiałów archiwalnych, przejętych przez IPN po archiwach służb specjalnych PRL. W przypadku stwierdzenia, że takie zapisy istnieją, podano syntetycznie ich treść i opis sprawy oraz okoliczności rejestracji, wreszcie informację o stanie zachowania archiwalnych materiałów aktowych względnie dokumentacji ewidencji operacyjnej. W przypadkach wątpliwych lub niepełnych zapisów cytowano jedynie ich treść.

W 2008 r. kolejne publikacje wykazu objęły członków kompletowanego składu powołanego w 2007 r. rządu i poszczególnych resortów; jednocześnie odnotowano zachodzące zmiany na stanowiskach publicznych wym. w art. 22 ustawy.

W 2009 r. rozpoczęto publikację określonych w ustawie (art. 22 p. 20) członków organów jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na olbrzymią liczbę – ponad 4100 osób z tej grupy – publikowanie informacji na jej temat trwało do początku 2010 r. Równocześnie realizowano ustawowe zadania wynikające ze zmian kadrowych na określonych w ustawie stanowiskach, zmian następujących w wyniku ogólnokrajowych wyborów – do Parlamentu Europejskiego (w 2009 r.), wyborów samorządowych (w 2010 r.) i do Parlamentu RP (w 2011 r.). Wycofywano informacje dotyczące osób, które zmarły (m.in. Prezydenta RP i innych osób tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r.) lub przestały pełnić określone w ustawie funkcje publiczne. Modyfikowano istniejące wpisy, uwzględniając zmiany funkcji publicznych i daty ich objęcia oraz reelekcje, a także dopisywano informacje o zarządzeniach prokuratorskich i prawomocnych wyrokach lustracyjnych. Wśród zaistniałych zmian organizacyjnych odnotowanych w wykazie osób pełniących funkcje publiczne wym. w art. 22 ustawy w szczególności należy zwrócić uwagę na te, które były efektem reformy Prokuratury Generalnej RP, skutkującej likwidacją Prokuratury Krajowej (2010 r.). Z kolei nowelizacja ustawy o IPN skutkowała m.in. powołaniem Rady IPN w miejsce Kolegium IPN (2011 r.).

Zadania polegające na stałym aktualizowaniu wykazu osób publicznych i zamieszczaniu informacji na temat zakończonych postępowań lustracyjnych są obecnie na bieżąco realizowane.

©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.