banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 29.07.2016

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL
 

 
Imiona   BOLESŁAW
Nazwisko   BIERUT
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   18.04.1892
Imię ojca   WOJCIECH
Imię matki   MARIA
Miejsce urodzenia   RURY JEZUICKIE
Znany też jako:   JERZY BOLESŁAW BIELAK

BOLESŁAW BIRKOWSKI
Wynik postępowania lustracyjnego
Wpisy ewidencyjne

Pseudonimy: Anatol, Bielak, Borzęcki, Janowski, Mietek, Mikołaj, Tomasz, Tomasz Biały, Wacek, Wagner. Od 1943r. w PPR, od 1948r. w PZPR. W 1905r. szkoła elementarna w Lublinie, w 1918r. na kursach spółdzielczych przy Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, od 1924r. do 1925r. szkoła partyjna KPP w ZSRR, od 1928r. do 1930r. słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w ZSRR. Od 1912r. w PPS-Lewica, od 1918r. w KPRP i KPP [m.in. 1922-1925 czł. Centralnego Wydziału Spółdzielczego KC, w 1924 funkcjonariusz w Będzinie, 1926-1927 kier. Centralnej Techniki Partyjnej, 1927 czł. Tymczasowego Sekretariatu KC, w 1932r. sekretarz Komitetu Okręgowego w Łodzi, w 1933r. czł. Sekretariatu KC i Centralnego Wydziału Wojskowego w Gdańsku]. W 1918r. organizator Rad Delegatów Robotniczych w Warszawie. Do 1912r. zecer i metrampaż, od 1915r. w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców [m.in. kier. i czł. zarządu], a także od 1921r. czł. Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców w Warszawie, czł. Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Wydawniczej "Książka", od 1930r. do 1931r. działał z ramienia Kominternu w Austrii, Czechosłowacji, Bułgarii, w 1933r. sekretarz KC MOPR, od 1933r. do 1938r. w więzieniu. Od 1939r. w ZSRR m.in. w Kowlu, Kijowie, Białymstoku, Mińsku, od 1943r. w Warszawie czł. władz PPR i red. Trybuny Wolności. Od 1952r. do 1956r. przewodniczący Prezydium OK FN, od 1943r. do 1947r. poseł do KRN, od 1947r. do 1956r. poseł do Sejmu. Źródła: AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy; Zmarł 12 III 1956 r.
Informacja o pełnionych funkcjach
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Organizacja Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Warszawa PPR 07.1943 12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 243, 337, 338, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s.15, 22
Członek Sekretariat KC Warszawa PPR 11.1943 07.1944 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 337, 338
Prezydent Krajowa Rada Narodowa Warszawa 01.01.1944 19.01.1947 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 49, 77, 89, 337, 338
Członek BP KC Warszawa PPR 08.1944 20.12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 244, 337, 338, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s.18, 29,
Prezydent RP Warszawa 05.02.1947 20.11.1952 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 77, 89, 337, 338
Sekretarz Generalny KC Warszawa PPR 03.11.1948 20.12.1948 Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, Skład Centralnych Władz PPR..., s. 4
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PPR 03.11.1948 20.12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa Ludzie władzy, s. 244. PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s.32, Skład Centralnych Władz PPR... s. 7
Członek KC Warszawa PZPR 21.12.1948 03.1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 337, 338, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, red. W. Ciempiel, s.60, 77,
Członek BP KC Warszawa PZPR 21.12.1948 12.03.1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 248, 337, 338, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, red. W. Ciempiel, s.74,
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s.248, 249, 337, 338, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, red. W. Ciempiel, s.75,
Przewodniczący KC Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s.248, 249, 337, 338
Przewodniczący Sekretariat KC Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 337, 338, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, red. W. Ciempiel, s.76,
Przewodniczący Komisja BP KC PZPR ds. MBP KC Warszawa PZPR 24.02.1949 1956 T Mołdawa, Ludzie władzy, s. 337,338, Organy Bezpieczeństwa PRL, H. Dominiczak s.24.
Przewodniczący Sekretariat Biura Organizacyjnego KC Warszwa PZPR 10.05.1950 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 337, 338
Prezes Rada Ministrów Warszawa 20.11.1952 18.03.1954 Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy s. 105, 107, 337, 338
I Sekretarz KC Warszawa PZPR 17.03.1954 12.03.1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 250, 337, 338
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.