banner
redakcja
dzial
Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie
data aktualizacji serwisu: 13.01.2017

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych b. PRL
 

 
Imiona   BOLESŁAW
Nazwisko   BIERUT
Nazwisko rodowe  
Data urodzenia   18.04.1892
Imię ojca   WOJCIECH
Imię matki   MARIANNA
Miejsce urodzenia   RURY JEZUICKIE
Znany też jako:   JERZY BOLESŁAW BIELAK

BOLESŁAW BIRKOWSKI
Urodzony(a) 17.06.1890 WILNO

BOLESŁAW BIERUT
Urodzony(a) 18.04.1892 RURY BRYGIDKOWSKIE
imiona rodzicow: WOJCIECH MARIANNA
Wynik postępowania lustracyjnego
Wpisy ewidencyjne

Pseudonimy: "Anatol", "Bielak", "Borzęcki", "Janowski", "Mietek", "Mikołaj", "Tomasz", "Tomasz Biały", "Wacek", "Wagner". Od maja 1943r. w PPR, od 1948r. w PZPR. W 1905r. szkoła elementarna w Lublinie, w 1918r. na kursach spółdzielczych przy Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, od 1924r. do 1925r. szkoła partyjna KPP w ZSRR, od 1928r. do 1930r. słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w ZSRR. Od 1912r. w PPS-Lewica, od 1918r. w KPRP i KPP [m.in. 1922-1925 czł. Centralnego Wydziału Spółdzielczego KC, w 1924 funkcjonariusz w Będzinie, 1926-1927 kier. Centralnej Techniki Partyjnej, 1927 czł. Tymczasowego Sekretariatu KC, w 1932r. sekretarz Komitetu Okręgowego w Łodzi, w 1933r. czł. Sekretariatu KC i Centralnego Wydziału Wojskowego w Gdańsku]. W 1918r. organizator Rad Delegatów Robotniczych w Warszawie. Do 1912r. zecer i metrampaż, od 1915r. w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców [m.in. kier. i czł. zarządu], a także od 1921r. czł. Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców w Warszawie, czł. Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Wydawniczej "Książka", od 1930r. do 1931r. działał z ramienia Kominternu w Austrii, Czechosłowacji, Bułgarii, w 1933r. sekretarz KC MOPR, od 1933r. do 1938r. w więzieniu. Od 1939r. w ZSRR m.in. w Kowlu, Kijowie, Białymstoku, Mińsku, od 1943r. w Warszawie czł. władz PPR i red. Trybuny Wolności. Od 1952r. do 1956r. przewodniczący Prezydium OK FN, od 1943r. do 1947r. poseł do KRN, od 1947r. do 1956r. poseł na Sejm, Zmarł 12 III 1956 r. Źródła: AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/I-1, 254/II-2, 254/III-2; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. nacz. F. Tych, T 1 A-D Warszawa 1985; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.
Informacja o pełnionych funkcjach
Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Organizacja Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 07.1943 12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.337, 338.
Członek Sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 11.1943 07.1944 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337, 338.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PPR 08.1944 20.12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 244, 337, 338, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s.18, 29,
Prezydent Krajowa Rada Narodowa Warszawa 20.09.1944 04.02.1947 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D,  T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 89.
Prezydent Rzeczypospolitej Warszawa 05.02.1947 20.11.1952 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 89.
Sekretarz Generalny Komitet Centralny Warszawa PPR 03.09.1948 20.12.1948 Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 244, 248.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PPR 03.11.1948 20.12.1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 244.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21.12.1948 12.03.1956 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s.60, 77.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21.12.1948 12.03.1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 249.
Przewodniczący Komitet Centralny Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Przewodniczący Sekretariat Komitet Centralny Warszawa PZPR 21.12.1948 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337.
Przewodniczący Komisja Biura Politycznego ds. Bezpieczeństwa Publicznego KC Warszawa PZPR 24.02.1949 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, W-wa 1997, s. 24.
Przewodniczący Sekretariat Biura Organizacyjnego Komitet Centralny Warszawa PZPR 10.05.1950 16.03.1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337, 338
Prezes Rada Ministrów Warszawa 20.11.1952 18.03.1954 Słownik Biograficzny, t. 1 A-D,T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174.
I Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 17.03.1954 12.03.1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
©2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.